Przejdź do treści Skocz do menu Dodatkowe informacje

 

Logo - Kapitał ludzki, Narodowa Strategia SpójnościLogo - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie GdańskimLogo - Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny

Człowiek - najlepsza inwestycja

Witamy na stronach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim

Komunikat

piątek, 12 września 2014 11:03

Z dniem 30 września 2014 r. upływa termin przyjmowania wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Zachęcamy wszystkich obecnych i przyszłych studentów z powiatu starogardzkiego, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym do składania wniosków w PCPR przy ulicy Paderewskiego 11, pokój nr 4.

 

Informacja PFRON

wtorek, 11 lutego 2014 13:04

Oddział Pomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Gdańsku informuje, iż PFRON w partnerstwie z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym realizuje projekt systemowy pn. „Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach”.

Podmioty lub osoby fizyczne zainteresowane przystosowaniem środowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych mogą uzyskać informacje w Oddziale Pomorskim PFRON przy Al. Grunwaldzkiej 184 w Gdańsku, pod numerami telefonów: 058 3500 598 pan Mariusz Justyna oraz 058 35 00 599 pan Wojciech Lemańczyk, a także na stronie internetowej www.pfron.org.pl

   

APEL

środa, 15 stycznia 2014 11:25

My, przedstawiciele organizacji pozarządowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, placówek oświatowych, ośrodków pomocy społecznej i instytucji pracujących z dziećmi i na rzecz dzieci, ogłaszamy gorący apel do wszystkich, którym leży na sercu dobro dziecka.

W obliczu doniesień prasowych dotyczących rzekomych nieprawidłowości w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie województwa pomorskiego, mówimy stanowcze „NIE” wykorzystywaniu historii dzieci, pokrzywdzonych przez los, do tworzenia wydarzeń medialnych na potrzeby pierwszych stron gazet, do budowania kapitału politycznego, do rozgrywek między dorosłymi oraz do korzyści innych niż dobro dziecka.

Za los dzieci jesteśmy odpowiedzialni wszyscy: rodzice (biologiczni i zastępczy), pracownicy instytucji, politycy, dziennikarze. Każdy z nas może dziecko swoimi działaniami chronić, ale może też tymi działaniami krzywdzić.

Za każdą historią wywołującą medialne emocje stoi konkretne dziecko, ze swoim imieniem i nazwiskiem, grupą rówieśniczą, w której przebywa, bliskimi, znajomymi. Identyfikacja dziecka jest łatwiejsza niż nam się wydaje. W dzisiejszym świecie wszechobecnych mediów i internetu może to skończyć się dla dziecka dramatem. Czy naprawdę zdajemy sobie z tego sprawę?

Obowiązkiem nas dorosłych jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa. Jest to zadanie niełatwe, zarówno rodzinie biologicznej, jak i pieczy zastępczej. I często, mimo największych starań, zdarzają się historie nieprzewidziane. Prawie każdy rodzic doznaje różnych problemów ze swoim dzieckiem, również ten zastępczy. W prawidłowo funkcjonującej rodzinie biologicznej pojawiające się problemy rodzice starają się natychmiastowo rozwiązywać. Nie możemy się łudzić, że uda nam się stworzyć takie formy pieczy zastępczej, w których unikniemy wszelkich problemów, czy zdalnie wykryjemy potencjalnych krzywdzicieli. Nasza mądrość powinna polegać na umiejętności szybkiego reagowania i rozwiązywania problemów, a tam, gdzie to możliwe, na stosowaniu różnorodnych narzędzi chroniących dzieci.

Naszym apelem chcemy zachęcić wszystkich dorosłych do głębokich przemyśleń na temat, czy lepiej jest tworzyć sensacje wokół pojedynczych problemów pojawiających się w pieczy zastępczej, czy wspólnie zastanawiać się, jak działać jeszcze lepiej, by do nich nie dochodziło.

I jeszcze jedno. Bardzo ważne jest to, że „sensacyjne doniesienia” niweczą ogromny dorobek, często wieloletni, osób, które podejmują się trudnej roli wychowania nie własnych dzieci. Zastanówmy się, czy równie łatwo oskarżamy rodziców biologicznych, których dziecko ma problem z narkotykami, uciekło z domu, czy nie chodzi do szkoły. Oczywiście, nie mówimy o przypadkach krzywdzenia dzieci, bo takie należy eliminować i karać, zarówno w rodzinach biologicznych, jak i pieczy zastępczej.

Zdajemy sobie sprawę, że system opieki nad dziećmi wymaga ciągłego doskonalenia. Jesteśmy gotowi włączać się do wszelkich niezbędnych działań poprawiających sytuację dziecka.

Apelujemy, bądźmy wszyscy razem przy zapewnianiu bezpieczeństwa dzieciom i nie kierujmy się przy tym interesami innymi niż dobro dziecka.

 

 • Caritas Archidiecezji Gdańskiej
 • Dom Integracyjno-Rodzinny w Gdańsku
 • Fundacja Agawa
 • Fundacja „Akces”
 • Fundacja dla Rodziny „Ogniska Nadziei”
 • Fundacja „Pomorskie Centrum Psychotraumatologii”
 • Fundacja Wsparcia Społecznego „Orenda”
 • Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej
 • Gdańska Fundacja „I Ty Możesz Wszystko”
 • Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci
 • Gdańskie Domy dla Dzieci
 • MOPS w Gdyni
 • MOPS w Tczewie
 • PCPR w Bytowie
 • PCPR w Chojnicach
 • PCPR w Człuchowie
 • PCPR w Kościerzynie
 • PCPR w Lęborku
 • PCPR w Pucku
 • PCPR w Starogardzie Gdańskim
 • PCPR w Wejherowie
 • PKPS – Zarząd Miejski w Tczewie
 • Pogotowie Opiekuńcze w Gdańsku
 • Rodziny Zastępcze
 • Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie
 • Stowarzyszenie „Wspólnota Serc”
 • ZKPiG nr 25 w Świbnie
   

Teatrzyk dla dzieci

poniedziałek, 13 stycznia 2014 12:44

W dniu 11 stycznia 2014 r. ponad 300 dzieci z miasta Starogard Gdański i terenu powiatu starogardzkiego obejrzało niezwykle widowiskowy spektakl pn. „Ludowa Szopka Polska” wystawiony przez Państwowy Teatr Lalki „Tęcza” ze Słupska.

Teatrzyk „Ludowa Szopka Polska” wystawiony przez Państwowy Teatr Lalki „Tęcza” ze Słupska

Na zdjęciu: dzieci na teatrzyku "Ludowa Szopka Polska"

 

Przedstawienie odbyło się dzięki inicjatywie Wiceprezydent Starogardu Gdańskiego- Iwony Lewandowskiej oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim – Tatiany Neumann.

Spektakl opowiadany był przez kolędników o narodzinach Jezusa, złym Herodzie, trzech Królach i pasterzach. Atutami widowiska były śpiewane na żywo kolędy i pastorałki oraz atrakcyjna oprawa plastyczna.

Oprócz udziału w widowisku dzieci otrzymały słodkie upominki.

Szczególne podziękowania składamy sponsorom, dzięki którym dzieci mogły zobaczyć teatrzyk:

 • Urząd Miasta Starogard Gdański,
 • Państwo Boruccy – „Zamek Gniew”,
 • Państwo Kasiccy – „Lakmet”,
 • Państwo Gudalewscy – „Ega”,
 • Pani Edyta Hamier-Gliszczyńska – „Maszrol”,
 • Państwo Gzella - „Gzella”
   

UWAGA! - zmiana siedziby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

czwartek, 18 kwietnia 2013 09:39

Informujemy, że od dnia 13 maja 2013 roku - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności mieści się w Starogardzie Gdańskim przy ul.Balewskiego 1 (dawny punkt wymiany książeczek RUM)

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: 58 56 129 40 lub 58 560 23 20.