Przejdź do treści Skocz do menu Dodatkowe informacje

 

Logo - Kapitał ludzki, Narodowa Strategia SpójnościLogo - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie GdańskimLogo - Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny

Człowiek - najlepsza inwestycja

Witamy na stronach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim

Nagroda Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim

czwartek, 26 listopada 2015 00:00

 

Mamy zaszczyt poinformować, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim otrzymało nagrodę zespołową Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Pani Minister Elżbieta Rafalska 23 listopada 2015 roku wręczyła nagrody i wyróżnienia przyznawane za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. PCPR zostało nagrodzone za wieloaspektowe podejście do działań pomocowych na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i budowanie pozytywnego wizerunku pomocy społecznej. Podstawą przyznania nagrody były liczne pozytywne opinie klientów i rekomendacje osób współpracujących z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim.

Nagrody są przyznawane każdego roku z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, obchodzonego 21 listopada. W 2015 roku zgłoszono ogółem 139 wniosków o nagrody w tym 68 wniosków o przyznanie nagrody w kategorii indywidualnej i 71 wniosków w kategorii zespołowej.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał 13 nagród pieniężnych, w tym 7 nagród indywidualnych i 6 nagród zespołowych oraz 16 wyróżnień w formie listów gratulacyjnych, w tym 5 listów gratulacyjnych indywidualnych i 11 listów gratulacyjnych zespołowych.

W imieniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nagrodę odebrała Dyrektor Tatiana Neumann wraz z pracownikami. W uroczystości wręczenia nagród wziął również udział Starosta Powiatu Starogardzkiego Pan Leszek Burczyk.

Minister Rafalska podziękowała wszystkim pracownikom socjalnym za ich trudną i odpowiedzialną, choć często niedocenianą pracę i złożyła gratulacje wszystkim laureatom. – W tej profesji nie można, mimo profesjonalizmu zrezygnować z emocji - zauważyła Minister Rafalska. Dlatego często grozi wypalenie zawodowe. Życzę wszystkim, by poczucia bezradności było jak najmniej.

 

 

 

Pozwól sobie pomóc

piątek, 23 października 2015 09:50

Pozwól sobie pomóc.

Specjalistyczne poradnictwo dla osób w trudnej sytuacji życiowej.

Jeżeli cierpisz z powodu doświadczania przemocy, czujesz się bezradny i osamotniony, odczuwasz lęk, strach i poczucie winy – zgłoś się do Punktu Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie a pomożemy Tobie odzyskać wiarę we własne siły. Jeśli niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka, przyjdź, umów się na spotkanie, porozmawiaj. W bezpiecznej atmosferze dyskrecji i zaufania, dowiesz się jakie masz prawa i w jaki sposób możesz poradzić sobie z problemem.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z bezpłatnych konsultacji indywidualnych oraz dla rodzin ze specjalistą w dziedzinie psychologii, seksuologii, psychoterapii. Wieloletnia praktyka między innymi w zakresie pracy z osobami w kryzysie psychicznym, doświadczającymi stanów lękowych, chorującymi na depresję pozwala na zapewnienie profesjonalnego wsparcia w sytuacjach nie radzenia sobie z codziennością.

Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim (ul. Paderewskiego 11) jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 (tel.: 58 560 23 20, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

Przyjdź, zawalcz o równowagę psychiczną dla siebie i swojej rodziny. Serdecznie zapraszamy.

   

Informacja dot. programu "Aktywny Samorząd" z dnia 28.04.2015 r.

czwartek, 30 kwietnia 2015 18:30

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” W ROKU 2015:

• Moduł I - od 9 marca 2015 do 30 sierpnia 2015 r.

• Moduł II

 • na semestr letni – od 9 marca 2015 r. do 30 marca 2015 r.
 • na semestr zimowy – od 1 kwietnia 2015 r. do 10 października 2015 r.

Do pobrania:

Pismo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospawnych z dnia 28.04.2015 r. - w sprawie wprowadzenia zmian.

   

Komunikat PFRON

poniedziałek, 23 marca 2015 17:22

Zarząd PFRON wprowadził korzystne zmiany treści i nowy tekst jednolity dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku. Zmiany dokumentu dotyczą modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym).

UWAGA REALIZATORZY PROGRAMU oraz STUDENCI - moduł II 

Z aktualną treścią dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku można zapoznać się pod adresem: czytaj tekst jednolity

W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie przedstawicieli: Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych i PFRON w sprawie propozycji usprawnienia realizacji modułu II programu. Na spotkaniu tym zapadły ustalenia skutkujące koniecznością korekty dokumentu pn. „Kierunki działań i warunki brzegowe (…)”, przyjętego uchwałą nr 3/2015 Zarządu PFRON  z dnia 29 stycznia 2015 r.

Zakres wprowadzonych zmian:

 • wskazano minimalną kwotę dodatku na pokrycie kosztów kształcenia (700 zł – zmiana w ust. 8 pkt 1),
 • ujednolicono definicję pojęcia „zatrudnienia” dla uczestników programu w obu modułach (zmiana w ust. 22 pkt 24),
 • określono warunki zwolnienia z konieczności wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego dla osób osiągających relatywnie niższe dochody z tytułu zatrudnienia - poprzez wskazanie w ust. 14, iż z obowiązku wniesienia tego udziału zwolniony jest wnioskodawca, który:
  • zatrudnienie rozpoczął w 2015 roku, albo
  • z tytułu zatrudnienia w 2014 roku osiągnął średniomiesięczny dochód w wysokości niższej niż kwota 2.520 zł[1],
 • wskazano definicję pojęcia „średniomiesięcznego dochodu zatrudnionego beneficjenta w module II” (zmiana w ust. 22 - dodanie pkt 22 a), przez co będzie rozumieć się:
  • dochód, jaki wynika z zeznania wnioskodawcy o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2014 (PIT), wyliczony według wzoru: dochód po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów/12,
  • w przypadku osób prowadzących działalność rolniczą – wysokość średniomiesięcznego dochodu wyliczona na postawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2013 r. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2014 r. - M.P. 2014 poz. 827), tj. wyliczona według wzoru: (2.869 zł x liczba hektarów)/12,
 • zobowiązano Realizatora programu do promocji programu adresowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w tym ośrodków szkolno-wychowawczych, szkół specjalnych czy placówek z oddziałami integracyjnymi (dodanie ust. 6a),
 • zobowiązano Realizatora programu do wyznaczania wnioskodawcy w module II co najmniej 14-dniowego terminu (licząc w dniach kalendarzowych) na uzupełnienie  brakujących danych i załączników – zmiana w ust. 18 poprzez dodanie pkt 2b,
 • wprowadzono zmianę zapisu ust. 22 pkt 7 (definicja Karty Dużej Rodziny) w związku z uchyleniem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz. 755), z powołaniem się na ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863),
 • wprowadzono korektę zapisu ust. 8 i ust. 9 w związku z koniecznością umieszczenia poprawnego odwołania do ust. 14 pkt 2 lit. a lub lit. b dokumentu,
 • z uwagi na zgłaszane przez Realizatorów programu wątpliwości doprecyzowano, że:
  • wnioskodawca ubiegający się o refundację kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania, warunki uczestnictwa w programie musi  spełniać także w terminie poniesienia kosztu objętego refundacją lub w okresie objętym refundacją kosztów (w ust. 18 dodano pkt 2a),
  • w zakresie definicji zatrudnienia – następujące po sobie okresy obowiązywania umów cywilnoprawnych sumują się, co ma znaczenie dla weryfikowania wymogu wskazanego w ust. 22 pkt 24 lit. e, aby zatrudnienie na podstawie takiej umowy nie trwało krócej niż 6 miesięcy.

 


[1]   kwota stanowiąca 150% minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. (zgodnie z art. 2 ustawy o rehabilitacji (…)) – w tym zakresie nie uwzględniono propozycji przedstawicieli środowiska akademickiego, którzy zaproponowali odniesienie kwoty zwalniającej z wniesienia udziału własnego – do 150% aktualnego najniższego wynagrodzenia za pracę. Zgodnie z art. 2 ustawy o rehabilitacji (…) najniższe wynagrodzenie, to minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w grudniu roku poprzedniego, ustalane na podstawie odrębnych przepisów. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. (Dz. U. z 13 września 2013 r., poz. 1074), kwota ta wynosiła 1.680 zł.

   

Komunikat

piątek, 12 września 2014 11:03

Z dniem 30 września 2014 r. upływa termin przyjmowania wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Zachęcamy wszystkich obecnych i przyszłych studentów z powiatu starogardzkiego, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym do składania wniosków w PCPR przy ulicy Paderewskiego 11, pokój nr 4.