11 – 4 HUFIEC PRACY w Starogardzie Gdańskim zaprasza do kontynuacji bezpłatnej nauki w roku szkolnym 2018 / 2019 w:

– Szkole podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy ( kl. VII, VIII ) ,

– Gimnazjum z klasami przysposabiającymi do pracy ( kl. III )

» przyuczenie do wykonywania określonej pracy,

» możliwość nauki w wybranym zawodzie : sprzedawca, mechanik  pojazdów samochodowych, elektryk, stolarz, tapicer, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych i wielu innych,

» kandydat może również sam znaleźć miejsce praktyki w wybranym  zakładzie,

Po ukończeniu szkoły możliwość nauki zawodu systemem kursowym.

Uczestnicy hufca objęci zostaną opieką wychowawczą, zajęciami profilaktycznymi, resocjalizacyjnymi i wychowawczymi.

Młodzież będzie mogła uczestniczyć w szeregu imprez kulturalnych i sportowych, wziąć udział w realizowanych w hufcu programach europejskich, rozwijać swoje zainteresowania w zajęciach świetlicy środowiskowej i kółek zainteresowań, a także uzyskać pomoc w sytuacjach kryzysowych

Proponujemy również  wsparcie doradcy zawodowego

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS  ! ! !

Więcej informacji :

 11 – 4 Hufiec Pracy w Starogardzie Gdańskim, 83- 200 Starogard Gdański, ul Hallera 19 A , tel.  ( 58 ) 775 30 65  (budynek dawnego „ Agro – Kociewia „),  e-mail: 11-4hp@ohp.pl