Opublikowano przez

Regulamin udzielania zwrotu kosztów dojazdu

 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2011 Dyrektora PCPR     REGULAMIN UDZIELANIA ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU NA SZKOLENIA ORGANIZOWANE W RAMACH PROJEKTU „STACJA- POMOC ROZWÓJ RADOŚĆ”   realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie współfinansowanego […]

Opublikowano przez
Posted in

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim informuje …

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim informuje, że od czerwca 2011r. trwa realizacja projektu systemowego “Stacja – Pomoc Rozwój Radość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, który współfinansowany jest przez […]

Kurs prawa jazdy KAT.B – EFS 2011
Opublikowano przez

Kurs prawa jazdy KAT.B – EFS 2011

Dnia 5 września grupa 10 uczestników projektu „Stacja – Pomoc Rozwój Radość” współfinansowanego z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego rozpoczęła kurs prawa jazdy kat. B w Szkole Nauki Jazdy “Wiraż” w Starogardzie Gdańskim.Uczestników przywitała Pani Anna Klaus-Dębińska- Kierownik Szkoły Nauki Jazdy i przedstawiła uczestnikom obowiązujący program szkolenia oraz harmonogram zajęć. Kursanci w […]

Poradnictwo indywidualne doradcy ds. osób niepelnosprawnych – EFS 2011
Opublikowano przez

Poradnictwo indywidualne doradcy ds. osób niepelnosprawnych – EFS 2011

Obecnie odbywają się indywidualne spotkania uczestników projektu z doradcą ds. osób niepełnosprawnych, które trwać będą do grudnia 2011r. Głównym zadaniem doradcy są m.in. upowszechnianie elementów aktywnej integracji oraz udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom niepełnosprawnym, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej. Ponadto […]