Zajęcia grupowe i poradnictwo indywidualne doradcy zawodowego – EFS 2011
Opublikowano przez

Zajęcia grupowe i poradnictwo indywidualne doradcy zawodowego – EFS 2011

Od lipca do grudnia 2011 roku odbywają się zajęcia grupowe i poradnictwo  indywidualne z doradcą zawodowym. Wcześniej uczestnicy programu spotkali się z doradcą już podczas pikniku integracyjnego. Na spotkaniach zostaną poruszone tematy dotyczące m.in. odkrywania własnych zainteresowań, predyspozycji, możliwości i kierunki zdobywania kwalifikacji zawodowych, aktywne metody poszukiwania pracy, tworzenie dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacja i przygotowanie do […]

Opublikowano przez

Zajęcia grupowe i poradnictwo indywidualne psychologa – EFS 2011

W ramach projektu ,,Stacja-Pomoc Rozwój Radość” w okresie od lipca do grudnia 2011r. odbywają się zajęcia warsztatowe i indywidualne z psychologiem. Zajęcia są prowadzone przez Karolinę Brzeską z Centrum diagnostyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży w Starogardzie Gd. Tematyka zajęć to m.in. samopoznanie siebie, kwestionariusz zainteresowań, zarządzanie sobą w czasie, asertywność, mowa ciała, świadome rodzicielstwo i […]

Obóz językowo – socjoterapeutyczny – EFS 2011
Opublikowano przez

Obóz językowo – socjoterapeutyczny – EFS 2011

W dniach 18-31 lipca 2011r. w ramach projektu ,,Stacja-Pomoc Rozwój Radość”  został zorganizowany obóz językowo- socjoterapeutyczny. Uczestnikami są wychowankowie rodzin zastępczych w wieku 15- 18 lat z Powiatu starogardzkiego. Głównym celem obozu jest pogłębienie wiedzy z  języka angielskiego. Kolonie odbywają się w Centrum Rehabilitacyjno- Rekreacyjnym,, Dory Brat” w Osieku. Młodzież uczestniczy również w zajęciach socjoterapeutycznych. […]

Turnus rehabilitacyjny – EFS 2011
Opublikowano przez

Turnus rehabilitacyjny – EFS 2011

W dniach 17-31.08 2011 r. uczestnicy projektu systemowego „Stacja-Pomoc Rozwój Radość”, którzy otrzymali dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, uczestniczą w turnusie rehabilitacyjnym , który odbywa się w Centrum Rehabilitacyjno- Rekreacyjnym,, Dory Brat” w Osieku. W ośrodku osoby niepełnosprawne mają możliwość skorzystania z zabiegów rehabilitacyjnych. Pozostała część kosztów turnusu została dofinansowana ze środków […]