Warsztaty wyjazdowe z psychologiem – EFS 2012
Opublikowano przez

Warsztaty wyjazdowe z psychologiem – EFS 2012

W dniach 8-9 czerwca 2012r. odbyły się wyjazdowe warsztaty w psychologiem zorganizowane dla 24 beneficjentów ostatecznych projektu  „Stacja- Pomoc Rozwój Radość” w Hotelu „Hubertus” w Rokocinie. Celem warsztatów było podniesienie poziomu  umiejętności interpersonalnych i aktywności społecznej oraz integracja. Uczestnicy posiedli wiedzę z zakresu samopoznania siebie, mowy ciała, zachowań asertywnych, budowania właściwych relacji społecznych oraz z […]

Regulamin udzielania zwrotu kosztów dojazdu na lata 2012
Opublikowano przez

Regulamin udzielania zwrotu kosztów dojazdu na lata 2012

REGULAMIN UDZIELANIA ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU NA SZKOLENIA ORGANIZOWANE W RAMACH PROJEKTU „STACJA- POMOC ROZWÓJ RADOŚĆ” NA LATA 2012-2013   Działając w oparciu o § 3 ust. 7 Uchwały Nr 43/275/2012 Zarządu Powiatu Starogardzkiego z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia przystąpienia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja […]