Opublikowano przez

Ochrona danych osobowych – EFS 2013

LISTA PODMIOTÓW, KTÓRYM PRZEKAZANO DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW PROJEKTU „STACJA – POMOC ROZWÓA RADOŚĆ” (TJ. WYKONAWCÓW ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTU W TYM SZKOLEŃ/ KURSÓW/WARSZTATÓW ITP. WYŁONIONYCH W RAMACH PRZETARGÓW I ZAPYTAŃ OFERTOWYCH)   Dane osobowe uczestników przekazano niżej wymienionym podmiotom wykonującym zadania związane wyłącznie w celu udzieleniem wsparcia i realizacją Projektu „Stacja  – Pomoc Rozwój […]