Spotkanie podsumowujące Projekt – Stacja Pomoc Rozwój Radość
Opublikowano przez

Spotkanie podsumowujące Projekt – Stacja Pomoc Rozwój Radość

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim informuje, że dnia 14 listopada 2013 roku w Restauracji „Bachus” odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Stacja- Pomoc Rozwój Radość” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnienie Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez powiatowe centra […]