Opublikowano przez

Strategia rozwiązywania problemów społecznych powiatu starogardzkiego na lata 2014-2020

Na podstawie przeprowadzonego wśród mieszkańców Powiatu, badania ankietowego dotyczącego problemów społecznych powiatu starogardzkiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wraz z powołanym Zespołem Zadaniowym opracował projekt Strategii rozwiązywania problemów społecznych powiatu starogardzkiego na lata 2014-2020. W załączeniu przekazujemy dokument – projekt do konsultacji społecznych. Wszelkie uwagi do dnia 22.08.2014 r. prosimy kierować pod jeden z numerów: 58-56-023-20 […]