Spotkanie kończące projekt „Stacja – Pomoc Rozwój Radość” – EFS 2011

W dniu 16 grudnia 2011 roku w Restauracji “Ren” odbyło się uroczyste spotkanie, w trakcie którego podsumowano realizację projektu „Stacja – Pomoc Rozwój Radość” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie w roku 2011 roku. W […]

Kurs prawa jazdy KAT.B – EFS 2011

Dnia 5 września grupa 10 uczestników projektu „Stacja – Pomoc Rozwój Radość” współfinansowanego z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego rozpoczęła kurs prawa jazdy kat. B w Szkole Nauki Jazdy “Wiraż” w Starogardzie Gdańskim.Uczestników przywitała Pani Anna Klaus-Dębińska- Kierownik Szkoły Nauki Jazdy i przedstawiła uczestnikom obowiązujący program szkolenia oraz harmonogram zajęć. Kursanci w […]

Poradnictwo indywidualne doradcy ds. osób niepelnosprawnych – EFS 2011

Obecnie odbywają się indywidualne spotkania uczestników projektu z doradcą ds. osób niepełnosprawnych, które trwać będą do grudnia 2011r. Głównym zadaniem doradcy są m.in. upowszechnianie elementów aktywnej integracji oraz udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom niepełnosprawnym, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej. Ponadto […]

Zajęcia grupowe i poradnictwo indywidualne doradcy zawodowego – EFS 2011

Od lipca do grudnia 2011 roku odbywają się zajęcia grupowe i poradnictwo  indywidualne z doradcą zawodowym. Wcześniej uczestnicy programu spotkali się z doradcą już podczas pikniku integracyjnego. Na spotkaniach zostaną poruszone tematy dotyczące m.in. odkrywania własnych zainteresowań, predyspozycji, możliwości i kierunki zdobywania kwalifikacji zawodowych, aktywne metody poszukiwania pracy, tworzenie dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacja i przygotowanie do […]