Warsztaty „Wejście w dorosłość” – EFS 2013

Dnia 6 maja 2013r. rozpoczęły się warsztaty „Wejście w dorosłość” zorganizowane dla 16 uczestników projektu systemowego „Stacja- Pomoc Rozwój Radość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnienie Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie współfinansowanego przez Unię Europejską w […]

Warsztaty wyjazdowe z psychologiem – EFS 2013

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim w dniach 2-3 maj 2013r. zorganizowało dla uczestników projektu systemowego „Stacja- Pomoc Rozwój Radość” warsztaty wyjazdowe z psychologiem. Warsztaty zorganizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnienie Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez powiatowe centra […]

Zakończenie kursu sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej – EFS 2013

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim informuje, że dnia 26 kwietnia 2013r. zakończyły się zajęcia kursu sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej zorganizowane w ramach projektu systemowego „Stacja- Pomoc Rozwój Radość” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnienie Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez […]