My, przedstawiciele organizacji pozarządowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, placówek oświatowych, ośrodków pomocy społecznej i instytucji pracujących z dziećmi i na rzecz dzieci, ogłaszamy gorący apel do wszystkich, którym leży na sercu dobro dziecka.

W obliczu doniesień prasowych dotyczących rzekomych nieprawidłowości w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie województwa pomorskiego, mówimy stanowcze „NIE” wykorzystywaniu historii dzieci, pokrzywdzonych przez los, do tworzenia wydarzeń medialnych na potrzeby pierwszych stron gazet, do budowania kapitału politycznego, do rozgrywek między dorosłymi oraz do korzyści innych niż dobro dziecka.

Za los dzieci jesteśmy odpowiedzialni wszyscy: rodzice (biologiczni i zastępczy), pracownicy instytucji, politycy, dziennikarze. Każdy z nas może dziecko swoimi działaniami chronić, ale może też tymi działaniami krzywdzić.

Za każdą historią wywołującą medialne emocje stoi konkretne dziecko, ze swoim imieniem i nazwiskiem, grupą rówieśniczą, w której przebywa, bliskimi, znajomymi. Identyfikacja dziecka jest łatwiejsza niż nam się wydaje. W dzisiejszym świecie wszechobecnych mediów i internetu może to skończyć się dla dziecka dramatem. Czy naprawdę zdajemy sobie z tego sprawę?

Obowiązkiem nas dorosłych jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa. Jest to zadanie niełatwe, zarówno rodzinie biologicznej, jak i pieczy zastępczej. I często, mimo największych starań, zdarzają się historie nieprzewidziane. Prawie każdy rodzic doznaje różnych problemów ze swoim dzieckiem, również ten zastępczy. W prawidłowo funkcjonującej rodzinie biologicznej pojawiające się problemy rodzice starają się natychmiastowo rozwiązywać. Nie możemy się łudzić, że uda nam się stworzyć takie formy pieczy zastępczej, w których unikniemy wszelkich problemów, czy zdalnie wykryjemy potencjalnych krzywdzicieli. Nasza mądrość powinna polegać na umiejętności szybkiego reagowania i rozwiązywania problemów, a tam, gdzie to możliwe, na stosowaniu różnorodnych narzędzi chroniących dzieci.

Naszym apelem chcemy zachęcić wszystkich dorosłych do głębokich przemyśleń na temat, czy lepiej jest tworzyć sensacje wokół pojedynczych problemów pojawiających się w pieczy zastępczej, czy wspólnie zastanawiać się, jak działać jeszcze lepiej, by do nich nie dochodziło.

I jeszcze jedno. Bardzo ważne jest to, że „sensacyjne doniesienia” niweczą ogromny dorobek, często wieloletni, osób, które podejmują się trudnej roli wychowania nie własnych dzieci. Zastanówmy się, czy równie łatwo oskarżamy rodziców biologicznych, których dziecko ma problem z narkotykami, uciekło z domu, czy nie chodzi do szkoły. Oczywiście, nie mówimy o przypadkach krzywdzenia dzieci, bo takie należy eliminować i karać, zarówno w rodzinach biologicznych, jak i pieczy zastępczej.

Zdajemy sobie sprawę, że system opieki nad dziećmi wymaga ciągłego doskonalenia. Jesteśmy gotowi włączać się do wszelkich niezbędnych działań poprawiających sytuację dziecka.

Apelujemy, bądźmy wszyscy razem przy zapewnianiu bezpieczeństwa dzieciom i nie kierujmy się przy tym interesami innymi niż dobro dziecka.

 

 • Caritas Archidiecezji Gdańskiej
 • Dom Integracyjno-Rodzinny w Gdańsku
 • Fundacja Agawa
 • Fundacja „Akces”
 • Fundacja dla Rodziny „Ogniska Nadziei”
 • Fundacja „Pomorskie Centrum Psychotraumatologii”
 • Fundacja Wsparcia Społecznego „Orenda”
 • Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej
 • Gdańska Fundacja „I Ty Możesz Wszystko”
 • Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci
 • Gdańskie Domy dla Dzieci
 • MOPS w Gdyni
 • MOPS w Tczewie
 • PCPR w Bytowie
 • PCPR w Chojnicach
 • PCPR w Człuchowie
 • PCPR w Kościerzynie
 • PCPR w Lęborku
 • PCPR w Pucku
 • PCPR w Starogardzie Gdańskim
 • PCPR w Wejherowie
 • PKPS – Zarząd Miejski w Tczewie
 • Pogotowie Opiekuńcze w Gdańsku
 • Rodziny Zastępcze
 • Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie
 • Stowarzyszenie „Wspólnota Serc”
 • ZKPiG nr 25 w Świbnie