Opublikowano przez
Posted in

Rodziny zastępcze

Rodzina zastępcza (ustanowiona postanowieniem Sądu) możne ubiegać się o: Udzielenie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w rodzinach zastępczych dzieci. Zapewnienie opieki dzieciom, które całkowicie lub częściowo tej opieki są pozbawione, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, pogotowiach rodzinnych, rodzinnych domach dziecka, rodzinach zawodowych. Szkolenie rodzin, nadzór merytoryczny i pedagogiczny nad tymi rodzinami. Opracowanie programów usamodzielnień […]

Opublikowano przez
Posted in

Domy Pomocy Społecznej

W ramach tego zakresu działalności Powiatowe Centrum prowadzi: nadzór nad domami pomocy społecznej z terenu Powiatu Starogardzkiego oraz umieszczaniem w odpowiednich typach domów osób ubiegających się o miejsce   Na terenie powiatu starogardzkiego działają następujące jednostki:   Dom Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim Aleja Wojska Polskiego 16/6, 83-200 Starogard Gdanski, tel. 58 5600130, http://www.dpsstarogard.pl, dpsstokrotka@op.pl […]

Opublikowano przez
Posted in

Dane kontaktowe – PCPR Starogard Gdański

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim Dyrektor: Bartosz Szadokierski Siedziba: ul. Paderewskiego 11, 83-200 Starogard Gdański Telefon: 58 560-23-20 Fax: 58 560-23-22 e-mail: sekretariat@pcprstarogard.pl Godziny urzędowania PCPR: od poniedziałku do piątku : 7.30 – 15.30   Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności  Siedziba: ul. Balewskiego 1, 83-200 Starogard Gdański Telefon: 58 56 129 40 […]