Opublikowano przez
Posted in

Domy Pomocy Społecznej

W ramach tego zakresu działalności Powiatowe Centrum prowadzi: nadzór nad domami pomocy społecznej z terenu Powiatu Starogardzkiego oraz umieszczaniem w odpowiednich typach domów osób ubiegających się o miejsce   Na terenie powiatu starogardzkiego działają następujące jednostki:   Dom Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim Aleja Wojska Polskiego 16/6, 83-200 Starogard Gdanski, tel. 58 5600130, http://www.dpsstarogard.pl, dpsstokrotka@op.pl […]

Opublikowano przez
Posted in

Dane kontaktowe – PCPR Starogard Gdański

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim Dyrektor: Bartosz Szadokierski Siedziba: ul. Paderewskiego 11, 83-200 Starogard Gdański Telefon: 58 560-23-20 Fax: 58 560-23-22 e-mail: sekretariat@pcprstarogard.pl Godziny urzędowania PCPR: od poniedziałku do piątku : 7.30 – 15.30   Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności  Siedziba: ul. Balewskiego 1, 83-200 Starogard Gdański Telefon: 58 56 129 40 […]

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych
Opublikowano przez
Posted in

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

Beneficjentów przyjmujemy w godzinach: od 8:00 do 15:00 ZARZĄDZENIE Nr 1/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie: zasad dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Starogardzkiego w 2018 r. W tym zakresie możesz ubiegać się o: Dofinansowanie uczestnictwa w […]