Opublikowano przez
Posted in

Rodziny zastępcze

Rodzina zastępcza (ustanowiona postanowieniem Sądu) możne ubiegać się o: Udzielenie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w rodzinach zastępczych dzieci. Zapewnienie opieki dzieciom, które całkowicie lub częściowo tej opieki są pozbawione, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, pogotowiach rodzinnych, rodzinnych domach dziecka, rodzinach zawodowych. Szkolenie rodzin, nadzór merytoryczny i pedagogiczny nad tymi rodzinami. Opracowanie programów usamodzielnień […]

Opublikowano przez
Posted in

Domy Pomocy Społecznej

W ramach tego zakresu działalności Powiatowe Centrum prowadzi: nadzór nad domami pomocy społecznej z terenu Powiatu Starogardzkiego oraz umieszczaniem w odpowiednich typach domów osób ubiegających się o miejsce   Pracownik: Oskar Kamiński   Na terenie powiatu starogardzkiego działają następujące jednostki:   Dom Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim Aleja Wojska Polskiego 16/6, 83-200 Starogard Gdanski, tel. […]

Opublikowano przez
Posted in

Dane kontaktowe – PCPR Starogard Gdański

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim Dyrektor: Bartosz Szadokierski Siedziba: ul. Paderewskiego 11, 83-200 Starogard Gdański Telefon: 58 560-23-20 FAX: 58 562-65-31   e-mail: sekretariat@pcprstarogard.pl Godziny urzędowania PCPR: Poniedziałek, Wtorek, Czwartek – 7:30 – 15:30 Środa – 7:30 – 17:00 Piątek – 7:30 – 14:00 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności  Siedziba: ul. Mickiewicza […]