Opublikowano przez

Powstają Kluby Pracy przy WTZ

Na terenie Powiatu Starogardzkiego działanie rozpoczynają pierwsze kluby pracy przy Warsztatach Terapii Zajęciowej. 16 października 2018 r. Dyrektor PCPR Bartosz Szadokierski podpisał umowę z Dyrektorem Pomorskiego Oddziału PFRON Dariuszem Majorkiem o finansowaniu klubów pracy ze środków PFRON.  

Opublikowano przez

Program „Aktywny Samorząd” – kolejna edycja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim informuje, że Powiat Starogardzki przystąpił w 2018 r. do kolejnej edycji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który skierowany jest do osób niepełnosprawnych z powiatu starogardzkiego. Moduły i obszary, które są realizowane w roku 2018, to: MODUŁ I- likwidacja barier utrudniających aktywizację […]

Opublikowano przez

„Dobry start”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim informuje, że w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. prowadzić będzie nabór wniosków i wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry Start” na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej. Świadczenie „Dobry start” w wysokości 300,00 zł przysługuje rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka na […]

Opublikowano przez

11 – 4 Hufiec Pracy w Starogardzie Gdańskim zaprasza do kontynuacji bezpłatnej nauki w roku szkolnym 2018 / 2019

11 – 4 HUFIEC PRACY w Starogardzie Gdańskim zaprasza do kontynuacji bezpłatnej nauki w roku szkolnym 2018 / 2019 w: – Szkole podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy ( kl. VII, VIII ) , – Gimnazjum z klasami przysposabiającymi do pracy ( kl. III ) » przyuczenie do wykonywania określonej pracy, » możliwość nauki w […]