Opublikowano przez

Strategia rozwiązywania problemów społecznych powiatu starogardzkiego na lata 2014-2020

Na podstawie przeprowadzonego wśród mieszkańców Powiatu, badania ankietowego dotyczącego problemów społecznych powiatu starogardzkiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wraz z powołanym Zespołem Zadaniowym opracował projekt Strategii rozwiązywania problemów społecznych powiatu starogardzkiego na lata 2014-2020. W załączeniu przekazujemy dokument – projekt do konsultacji społecznych. Wszelkie uwagi do dnia 22.08.2014 r. prosimy kierować pod jeden z numerów: 58-56-023-20 […]

Opublikowano przez

Spotkanie dotyczące problematyki umieszczania dzieci w pieczy zastępczej

W dniu 27.06.2014r. z inicjatywy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Starogardzie Gdańskim odbyło się w Starostwie Powiatowym spotkanie dotyczące problematyki umieszczania dzieci w pieczy zastępczej oraz realizacji postanowień art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.W spotkaniu, które prowadziła Dyrektor PCPR w Starogardzie Gdańskim Pani Tatiana Neumann uczestniczyli przedstawiciele Zespołu Kuratorów Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim, z kierownikiem p. […]

Opublikowano przez

Harmonogram obecnie obowiązujących zasad realizacji modułu II programu „Aktywny Samorząd”

30.03.2014 – Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach aktualnego semestru/ półrocza 31.05.2014 – Termin zakończenia wypłat dofinansowania w ramach aktualnego semestru/półrocza 30.09.2014 – Termin zakończenia przyjmowania w 2014 roku wniosków w ramach programu 31.01.2015 – Termin zakończenia wypłat dofinansowania w ramach programu (w odniesieniu do wniosków złożonych  w 2014) 30.06.2015 – Termin rozliczenia środków finansowych […]