Opublikowano przez
Posted in

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim

  DYREKTOR Bartosz Szadokierski tel. 58 560-23-20 KSIĘGOWOŚĆ Katarzyna Narloch tel. 58 560-23-23 KADRY, PŁACE Anna Borkowska PRACOWNIK SOCJALNY Beata Podwojska Arkadiusz Szarafiński KOORDYNATORZY PIECZY ZASTĘPCZEJ Katarzyna Freda Marika Pelowska (młodszy koordynator) PSYCHOLODZY Aneta Kreft   RODZINY ZASTĘPCZE Małgorzata Tuszyńska Beata Podwojska Justyna Powierza PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE Małgorzata Tuszyńska DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Oskar Kamiński WARSZTATY TERAPII […]

Opublikowano przez
Posted in

Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności – PCPR Starogard Gdański

Siedziba:  83-200 Starogard Gdański ul. Mickiewicza 9 tel. 58 561 29 40 fax 585310217   Pracownicy: Anna Osowska Natalia Gapska Aleksandra Chyła Karolina Sobolewska Osoby do 16 roku życia mogą ubiegać się o: 1. Wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla celów: zasiłku pielęgnacyjnego świadczenia pielęgnacyjnego innych 2. Wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej Osoby powyżej 16 roku życia […]

Opublikowano przez
Posted in

Rodziny zastępcze

Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej Kontakt: 58-56-129-43 Adres: ul. Mickiewicza 9, 83-200 Starogard Gdański   Rodzina zastępcza (ustanowiona postanowieniem Sądu) możne ubiegać się o: Udzielenie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w rodzinach zastępczych dzieci. Zapewnienie opieki dzieciom, które całkowicie lub częściowo tej opieki są pozbawione, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, pogotowiach rodzinnych, rodzinnych domach dziecka, […]