Przejdź do treści Skocz do menu Dodatkowe informacje

 

Logo - Kapitał ludzki, Narodowa Strategia SpójnościLogo - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie GdańskimLogo - Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny

Człowiek - najlepsza inwestycja

Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności - PCPR Starogard Gdański

Siedziba: ul. Balewskiego 1, 83-200 Starogard Gdański

 

Obsługa osób do 16 roku życia:

 • Anna Osowska tel. 58 561 29 40, pok. nr 1

Obsługa osób powyżej 16 roku życia:

 • Natalia Gapska tel. 58 561 29 40, pok. nr 1
 • Anna Osowska tel. 58 561 29 40, pok. nr 1
 • Martyna Kreft tel. 58 561 29 40 pok. nr 1

 

Osoby do 16 roku życia mogą ubiegać się o:

 1. Wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla celów:
  • zasiłku pielęgnacyjnego
  • świadczenia pielęgnacyjnego
  • innych
 2. Wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

Osoby powyżej 16 roku życia mogą ubiegać się o:

 1. wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla celów:
  • odpowiedniego zatrudnienia
  • szkolenia
  • uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej
  • konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  • korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji
  • zasiłku stałego
  • zasiłku pielęgnacyjnego
  • korzystania z karty parkingowej
  • innych

 

 

Formularze do pobrania:

 

Karty parkingowe

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Starogardzie Gdańskim informuje, iż od dnia 1 lipca 2014 r. na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy- Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją osób niepełnosprawnych.

Organem wydającym karty parkingowe od dnia 1 lipca 2014 r. jest Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą przy ul. Balewskiego 1 w Starogardzie Gdańskim.

Szczegółowych informacji w zakresie wydawania kart parkingowych udzielają pracownicy Zespołu Orzekającego pod numerem telefonu: 58-56-129-40

Formularze do pobrania:

 

 

 

Nowe zasady wydawania legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

 

Z dniem 1 sierpnia 2017 r. zmianie ulegają zasady wydawania legitymacji osób niepełnosprawnych w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046, ze zm,). Jednocześnie z dniem 1 sierpnia nie następuje nowelizacja § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności  i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2015 r. poz. 1110) określającego m.in wzór legitymacji osób niepełnosprawnych. Tym samym w procesie wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej zespoły orzekające zobowiązane są do stosowania obowiązujących od dnia 1 sierpnia br. przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz obowiązujących dotychczas przepisów rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
Mając na uwadze powyższe Biuro Pełnomocnika Rządu przekazuje wytyczne w zakresie sposobu rozpatrywania od dnia 1 sierpnia 2017 r. wniosków o wydanie legitymacji osobie niepełnosprawnej.
Osoba ubiegająca się o wydanie od dnia 1 sierpnia 2017 r. legitymacji osoby niepełnosprawnej zobowiązana jest złożyć do powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności wniosek wg wzoru, który stanowi zalącznik do przedmiotowego pisma.

Do pobrania:

 1. Pismo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr BON-IV.5273.37.2017.HH
 2. Załącznik - wniosek o wydanie legitymacji dla osób do 16 roku życia i po 16 roku życia

 

Pobierz darmowy program do odczytu plików pdf