Przejdź do treści Skocz do menu Dodatkowe informacje

 

Logo - Kapitał ludzki, Narodowa Strategia SpójnościLogo - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie GdańskimLogo - Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny

Człowiek - najlepsza inwestycja

Aktualności - PCPR Starogard Gdański

Mikołaj w PCPR

wtorek, 16 grudnia 2014 09:55

Dnia 8 grudnia 2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim, po raz kolejny zorganizowało spotkanie integracyjne o charakterze mikołajkowo-świątecznym dla rodzin zastępczych z terenu powiatu starogardzkiego.

W imprezie wzięło udział ponad 60 dzieci wraz z opiekunami, zaproszeni goście, pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz najbardziej wyczekiwany przez wszystkich św. Mikołaj. Spotkanie dzięki gościnności Pana Grzegorza Ollera odbyło się w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim. Uczestników przywitała Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Tatiana Neumann.

Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem szczególnie najmłodszych dzieci. Zabawę urozmaicono konkursem na najlepsze świąteczne ciasto przygotowane przez opiekunów. Wszyscy uczestnicy degustowali i oceniali najlepsze wypieki. Św. Mikołaj nie zapomniał zabrać ze sobą drobnych prezentów. Wszystkie dzieci otrzymały mikołajkowe niespodzianki i smakołyki.

Dziękujemy wszystkim za udział i zaangażowanie w przygotowanie spotkania. Szczególne podziękowania należą się sponsorom, którzy hojnie wsparli nasze działania. To dzięki ich ofiarności można było przygotować słodkie upominki dla dzieci i tym samym wywołać na ich twarzach przepiękne uśmiechy.

W imieniu dzieci szczególnie dziękujemy Zarządowi PZU SA Warszawa, Państwu Ewie i Adamowi Gudalewskim firma „EGA” Sp. z o. o., Państwu Edycie i Mariuszowi Chamier-Gliszczyńskim firma „Maszrol” Sp. z o. o., Państwu Jolancie i Mariuszowi Kasickim Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Lakmet” oraz Państwu Jolancie i Leszkowi Żygowskim Stowarzyszenie „Amor Omnia Vincit”.

 


 

Kliknięcie na miniaturę zdjęcia spowoduje jego powiększenie. Osoby korzystające z czytników ekranu informujemy, że po powiekszeniu zdjecia czytnik może zachowywać sie nieprzewidywalnie.

Kliknięcie na miniaturę zdjęcia spowoduje jego powiększenie. Osoby korzystające z czytników ekranu informujemy, że po powiekszeniu zdjecia czytnik może zachowywać sie nieprzewidywalnie.

 

Spotkanie dotyczące problematyki umieszczania dzieci w pieczy zastępczej

wtorek, 01 lipca 2014 09:58

W dniu 27.06.2014r. z inicjatywy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Starogardzie Gdańskim odbyło się w Starostwie Powiatowym spotkanie dotyczące problematyki umieszczania dzieci w pieczy zastępczej oraz realizacji postanowień art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
W spotkaniu, które prowadziła Dyrektor PCPR w Starogardzie Gdańskim Pani Tatiana Neumann uczestniczyli przedstawiciele Zespołu Kuratorów Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim, z kierownikiem p. H. Grabowską, p. A. Kreft z Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim oraz kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej powiatu starogardzkiego.
          Dyrektor PCPR omówiła sprawę interwencyjnego umieszczania dzieci w pieczy zastępczej. Przedstawiono prezentację dot. rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w powiacie starogardzkim pod kątem możliwości interwencyjnego umieszczania dzieci.

Prezentacja pt. Interwencyjne umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej - plik w formacie ppsx 138 kB

      Podczas spotkania wywiązała się dyskusja o problemach z jakimi spotykają się pracownicy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych związanych z zagrożeniem zdrowia lub życia dziecka, wykonywaniem postanowień Sądu i najczęstszych wątpliwości dot. interpretacji przepisów określających obowiązujące procedury.
Pani Dyrektor Neumann zaapelowała do uczestników spotkania o zwracanie szczególnej uwagi na wszelkie zaobserwowane w środowisku przejawy, szeroko rozumianej nieodpowiedniej opieki rodzicielskiej, wobec których należy podejmować niezwłoczne działania prawne. Ponadto omówiono procedurę postępowania przy zastosowaniu art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, który umożliwia  pracownikowi socjalnemu odebranie dziecka w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia w związku z przemocą w rodzinie.
     Kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej wystąpili z propozycją, aby PCPR pełnił funkcję koordynatora działań związanych z odbieraniem dzieci poprzez ewentualne wskazanie osoby do kontaktu w takich sytuacjach. Przedstawiciele Ośrodków zadeklarowali możliwość partycypowania w kosztach transportu dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej z terenu poszczególnych gmin.
     Przedstawiciele Sądu i Policji deklarowali swój czynny udział i wsparcie w powyższych sytuacjach.

Na zakończenie Pani Dyrektor Neumann wyraziła swoją opinię, że w omawianej kwestii tylko zintegrowany wysiłek może stworzyć bezpieczny dla dziecka, ale także służb, system interwencji w przypadku przemocy i późniejszej opieki nad dzieckiem i rodziną.

 

 

 

Kliknięcie na miniaturę zdjęcia spowoduje jego powiększenie. Osoby korzystające z czytników ekranu informujemy, że po powiekszeniu zdjecia czytnik może zachowywać sie nieprzewidywalnie.

 

   

Harmonogram obecnie obowiązujących zasad realizacji modułu II programu "Aktywny Samorząd"

poniedziałek, 10 marca 2014 12:59

 • 30.03.2014 - Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach aktualnego semestru/ półrocza
 • 31.05.2014 - Termin zakończenia wypłat dofinansowania w ramach aktualnego semestru/półrocza
 • 30.09.2014 - Termin zakończenia przyjmowania w 2014 roku wniosków w ramach programu
 • 31.01.2015 - Termin zakończenia wypłat dofinansowania w ramach programu (w odniesieniu do wniosków złożonych  w 2014)
 • 30.06.2015 - Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2014 roku – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny być rozliczone
   

Informacja PFRON

wtorek, 11 lutego 2014 13:04

Oddział Pomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Gdańsku informuje, iż PFRON w partnerstwie z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym realizuje projekt systemowy pn. „Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach”.

Podmioty lub osoby fizyczne zainteresowane przystosowaniem środowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych mogą uzyskać informacje w Oddziale Pomorskim PFRON przy Al. Grunwaldzkiej 184 w Gdańsku, pod numerami telefonów: 058 3500 598 pan Mariusz Justyna oraz 058 35 00 599 pan Wojciech Lemańczyk, a także na stronie internetowej www.pfron.org.pl

   

APEL

środa, 15 stycznia 2014 11:25

My, przedstawiciele organizacji pozarządowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, placówek oświatowych, ośrodków pomocy społecznej i instytucji pracujących z dziećmi i na rzecz dzieci, ogłaszamy gorący apel do wszystkich, którym leży na sercu dobro dziecka.

W obliczu doniesień prasowych dotyczących rzekomych nieprawidłowości w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie województwa pomorskiego, mówimy stanowcze „NIE” wykorzystywaniu historii dzieci, pokrzywdzonych przez los, do tworzenia wydarzeń medialnych na potrzeby pierwszych stron gazet, do budowania kapitału politycznego, do rozgrywek między dorosłymi oraz do korzyści innych niż dobro dziecka.

Za los dzieci jesteśmy odpowiedzialni wszyscy: rodzice (biologiczni i zastępczy), pracownicy instytucji, politycy, dziennikarze. Każdy z nas może dziecko swoimi działaniami chronić, ale może też tymi działaniami krzywdzić.

Za każdą historią wywołującą medialne emocje stoi konkretne dziecko, ze swoim imieniem i nazwiskiem, grupą rówieśniczą, w której przebywa, bliskimi, znajomymi. Identyfikacja dziecka jest łatwiejsza niż nam się wydaje. W dzisiejszym świecie wszechobecnych mediów i internetu może to skończyć się dla dziecka dramatem. Czy naprawdę zdajemy sobie z tego sprawę?

Obowiązkiem nas dorosłych jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa. Jest to zadanie niełatwe, zarówno rodzinie biologicznej, jak i pieczy zastępczej. I często, mimo największych starań, zdarzają się historie nieprzewidziane. Prawie każdy rodzic doznaje różnych problemów ze swoim dzieckiem, również ten zastępczy. W prawidłowo funkcjonującej rodzinie biologicznej pojawiające się problemy rodzice starają się natychmiastowo rozwiązywać. Nie możemy się łudzić, że uda nam się stworzyć takie formy pieczy zastępczej, w których unikniemy wszelkich problemów, czy zdalnie wykryjemy potencjalnych krzywdzicieli. Nasza mądrość powinna polegać na umiejętności szybkiego reagowania i rozwiązywania problemów, a tam, gdzie to możliwe, na stosowaniu różnorodnych narzędzi chroniących dzieci.

Naszym apelem chcemy zachęcić wszystkich dorosłych do głębokich przemyśleń na temat, czy lepiej jest tworzyć sensacje wokół pojedynczych problemów pojawiających się w pieczy zastępczej, czy wspólnie zastanawiać się, jak działać jeszcze lepiej, by do nich nie dochodziło.

I jeszcze jedno. Bardzo ważne jest to, że „sensacyjne doniesienia” niweczą ogromny dorobek, często wieloletni, osób, które podejmują się trudnej roli wychowania nie własnych dzieci. Zastanówmy się, czy równie łatwo oskarżamy rodziców biologicznych, których dziecko ma problem z narkotykami, uciekło z domu, czy nie chodzi do szkoły. Oczywiście, nie mówimy o przypadkach krzywdzenia dzieci, bo takie należy eliminować i karać, zarówno w rodzinach biologicznych, jak i pieczy zastępczej.

Zdajemy sobie sprawę, że system opieki nad dziećmi wymaga ciągłego doskonalenia. Jesteśmy gotowi włączać się do wszelkich niezbędnych działań poprawiających sytuację dziecka.

Apelujemy, bądźmy wszyscy razem przy zapewnianiu bezpieczeństwa dzieciom i nie kierujmy się przy tym interesami innymi niż dobro dziecka.

 

 • Caritas Archidiecezji Gdańskiej
 • Dom Integracyjno-Rodzinny w Gdańsku
 • Fundacja Agawa
 • Fundacja „Akces”
 • Fundacja dla Rodziny „Ogniska Nadziei”
 • Fundacja „Pomorskie Centrum Psychotraumatologii”
 • Fundacja Wsparcia Społecznego „Orenda”
 • Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej
 • Gdańska Fundacja „I Ty Możesz Wszystko”
 • Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci
 • Gdańskie Domy dla Dzieci
 • MOPS w Gdyni
 • MOPS w Tczewie
 • PCPR w Bytowie
 • PCPR w Chojnicach
 • PCPR w Człuchowie
 • PCPR w Kościerzynie
 • PCPR w Lęborku
 • PCPR w Pucku
 • PCPR w Starogardzie Gdańskim
 • PCPR w Wejherowie
 • PKPS – Zarząd Miejski w Tczewie
 • Pogotowie Opiekuńcze w Gdańsku
 • Rodziny Zastępcze
 • Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie
 • Stowarzyszenie „Wspólnota Serc”
 • ZKPiG nr 25 w Świbnie