Przejdź do treści Skocz do menu Dodatkowe informacje

 

Logo - Kapitał ludzki, Narodowa Strategia SpójnościLogo - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie GdańskimLogo - Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny

Człowiek - najlepsza inwestycja

Aktualności - PCPR Starogard Gdański

Komunikat z dnia 01.03.2016

wtorek, 01 marca 2016 12:55

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STAROGARDZIE GDAŃSKIM INFORMUJE, ŻE WNIOSKI W RAMACH PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” MODUŁ II BĘDĄ PRZYJMOWANE DO 15 KWIETNIA 2016 R.

 

Do pobrania:

Pismo Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 26.02.2016

 

Komunikat z dnia 23.02.2016

wtorek, 23 lutego 2016 16:22

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE INFORMUJE, ŻE OGŁOSZONO „KIERUNKI DZIAŁAŃ I WARUNKI BRZEGOWE” PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” OBOWIĄZUJĄCE W 2016 R.

PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYM LINKIEM.

 

http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3098,Aktywny-samorzad-w-2016-roku.html

   

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA PSYCHICZNEGO

środa, 14 października 2015 11:59

„Czas na zdrowe myślenie o chorobach psychicznych”

W wielu krajach na całym świecie dzień 10 października obchodzony jest jako Dzień Zdrowia Psychicznego.

Jego zadaniem jest zwrócenie uwagi na problemy ludzi borykających się z różnego typu zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi, od depresji, zaburzeń lękowych, nerwic, po schizofrenię i psychozy. A wszystko to związane jest z rozwojem cywilizacyjnym, dynamicznym tempem życia, przewlekłym stresem i długotrwałym brakiem wypoczynku. To niezwykle ważna sprawa, gdyż dotyczy bowiem każdej płci, każdej grupy wiekowej i kultury.

Osoby dotknięte przez choroby często wstydzą się o tym mówić, gdyż obawiają się dyskryminacji i wykluczenia w pracy i społeczeństwie. Często też zaburzenia, których doświadczają zagrażają rodzinie, a wielokrotnie są przyczyną działań autodestrukcyjnych. Cierpienia doświadczają zatem sami chorzy, jak również najbliżsi członkowie rodziny.

Aby przeciwdziałać wszelkim uprzedzeniom i ignorancji społeczeństwa w dniu 9 października na Rynku Miejskim w Starogardzie Gdańskim obchodziliśmy Dzień Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Jego celem było zwrócenie uwagi na oblicze tego zjawiska i jego konsekwencji. Wyłącznie wczesna i właściwa diagnoza, odpowiednie wsparcie i leczenie mogą przynieść oczekiwane skutki w postaci powrotu do zdrowia. Ważnym jest by móc samemu rozpoznawać symptomy zaburzeń psychicznych wśród bliskich nam osób np. smutek, całkowitą niezdolność do odczuwania przyjemności, zobojętnienie, spadek aktywności i zainteresowań. Wówczas należy właściwie i szybko zareagować, powstrzymując się od dokonywania stygmatyzujących ocen. Dzięki temu osoba potrzebująca może uzyskać wsparcie w postaci psychoterapii (rozmowy z kompetentnym lekarzem), bądź też leczenia farmakologicznego.

Tegoroczne obchody Dnia Zdrowia Psychicznego zainaugurowane zostały Mszą Św. w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Starogardzie Gdańskim przez księdza Piotra Lubeckiego.

Pozostała część obchodów miała miejsce na południowej stronie Rynku Miejskiego, dokąd uczestnicy nabożeństwa udali się w uroczystym przemarszu.

Organizatorzy uroczystości, a należeli do nich:

  • Stowarzyszenie „Amor Omnia Vincit”
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim,
  • Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim

i inni zadbali o dobre samopoczucie uczestników imprezy, a także o poczęstunek w postaci grochówki, drożdżówki i słodkości.

Niezwykle wymownym elementem scenerii Rynku były „Drzwi tolerancji”. Ich przekroczenie symbolizowało solidarność i otwartość wobec osób z zaburzeniami psychicznymi. Stanowiło o chęci włączania się społeczeństwa w zakres promocji i rozumienia problematyki zdrowia psychicznego poprzez przełamywanie stereotypów i barier.

Na scenie zobaczyć można było występy taneczne uczennic ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starogardzie Gdańskim, skecze przedstawione przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu powiatu Starogardzkiego.

Wielu wzruszeń dostarczył koncert dwóch tenorów Mirosława Niewiadomskiego oraz Kordiana Kacperskiego.

Uwagę mieszkańców zgromadzonych tego dnia przyciągały nie tylko wystąpienia na scenie, ale także udostępniane w specjalnie przygotowanych namiotach wielorakie prace plastyczne, wyroby rękodzieła mieszkańców Domów Pomocy Społecznej, uczestników zajęć Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domów Samopomocy.

 


 

http://www.polnocna.tv/vid/9141-swiatowy-dzien-zdrowia-psychicznego-w-starogardzie-gdanskim


 

   

Zmiana zasad dofinansowania z PFRON dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Stargardzkiego w 2015 r.

wtorek, 25 sierpnia 2015 10:53

ZARZĄDZENIE Nr 4/2015

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Starogardzie Gdańskim

z dnia 03 sierpnia 2015 r.

w sprawie: zmian zasad dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Starogardzkiego w 2015 r.

Na podstawie: art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015, poz. 926) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694).

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 4 do Zarządzenia nr 1/2015

§ 1

W § 2 dodaje się ustęp 2 o treści:

Biorąc pod uwagę wrażliwość społeczną oraz na podstawie Art. 10e pkt 3 ustawy

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych możliwe jest udzielenie dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego osobie niepełnosprawnej ze względu na trudną sytuację losową związaną z szybkim tempem rozwoju choroby, która znacząco przekroczyła próg dochodowy.

§ 2

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

 

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Starogardzie Gdańskim
Tatiana Neumann

 

Do pobrania:

ZARZĄDZENIE Nr 4/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim z dnia 03 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmian zasad dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Starogardzkiego w 2015 r. - plik w formacie pdf 482kB, - plik w formacie doc 50kB

   

Kampania społeczna "Pudełko Życia"

czwartek, 25 czerwca 2015 16:42

Zwykłe pudełko o niezwykłym znaczeniu!

„Pudełko Życia”

 

Niejednokrotnie zdarza się, iż zespół ratownictwa medycznego przyjeżdża    z pomocą do osoby, która straciła przytomność – karetkę wzywała np. sąsiadka. Gdzie lekarz czy też ratownik medyczny ma uzyskać informacje                     o pacjencie, jego chorobach, które mogą być przyczyną pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma w domu nikogo kto mógłby takich informacji udzielić?

Niedługo odpowiedź będzie prosta: w lodówce w „Pudełku Życia”.

 Zależy nam szczególnie, aby osoby starsze i samotne umieściły w lodówkach w swoim mieszkaniu przygotowane przez nas pudełko, a w nim istotne dla życia tej osoby informacje medyczne. Jasna informacja, jakie pacjent przyjmuje leki,  na co jest uczulony, może skrócić czas udzielenia odpowiedniej pomocy medycznej czy podania odpowiedniego leku i dzięki temu zwiększyć szanse na uratowanie życia.

 Czemu w lodówkach?

Lodówka znajduje się w każdym domu, więc jest najłatwiejsza do zlokalizowania. Ratownikom przybyłym na miejsce pomóc może także naklejka, umieszczana na lodówce, wskazująca że w środku znajduje się „Pudełko życia”.

Każda osoba zainteresowana akcją otrzyma pakiet (bezpłatny) składający się z:

  • pudełka,
  • naklejki na lodówkę,
  • Karty Informacyjnej do samodzielnego wypełnienia.

 Kartę Informacyjną należy wypełnić zgodnie z instrukcją – ważne jest aby znalazły się  w niej informacje tj.: imię i nazwisko, numery telefonów do najbliższych osób, które mają być poinformowane o ewentualnym pobycie w szpitalu, informacje o chorobach, przyjmowanych lekach, uczuleniach (potwierdzonych przez lekarza), miejscu przechowywania dokumentacji medycznej itp. W Karcie Informacyjnej można także wskazać komu przekazać pod opiekę znajdujące się w mieszkaniu zwierzę. Istotne jest, aby aktualizować informacje zawarte w karcie raz do roku lub jeżeli pojawią się istotne zmiany, np. w sytuacji zdrowotnej.

 

W ramach akcji na terenie powiatu starogardzkiego rozdysponowane zostaną 1224 komplety „Pudełek Życia”.

 Zachęcamy także aby osoby, którym w tej edycji nie uda się uzyskać wykonanego przez nas „Pudełka Życia”, stworzyły samodzielnie swoje pudełko. Kartę informacyjną oraz naklejkę można pobrać ze strony: www.powiatstarogard.pl, www.starogard.pl, www.szpital-starogard.pl. Opakowanie natomiast nie ma większego znaczenia: może to być pudełko, słoik, woreczek – należy jedynie wybrać takie, które zabezpieczy kartę informacyjną przed wilgocią.

 

Kartę informacyjną oraz naklejkę - można pobrać rownież tutaj:

KARTA INFORMACYJNA

NAKLEJKA

 

Organizatorami akcji są: Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta oraz Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o. o.

 

Inicjatorem kampanii społecznej jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie. Dotychczas (dane z kwietnia 2014r.) do akcji przyłączyło się 21 miast  z całej Polski. Starogard Gdański przystępując do programu w 2014r. był pierwszym miastem  z województwa pomorskiego, który przyłączył się do prowadzonej kampanii społecznej.

 

 

 

Źródło: http://osl.mops.wejherowo.pl/?p=1149