Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim informuje, że od stycznia 2020 roku istnieje możliwość złożenia wniosku    o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz turnusu rehabilitacyjnego drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu System Obsługi Wsparcia (SOW) sow.pfron.org.pl

Warunkiem złożenia wniosku za pośrednictwem systemu SOW jest posiadanie podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.