Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim informuje, że trwają obecnie zajęcia kursu prawa jazdy kat. B zorganizowane dla 7 uczestników projektu „Stacja- Pomoc Rozwój Radość” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnienie Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnicy kursu pozyskują wiedzę teoretyczną i praktyczną, która pozwoli im przygotować się do egzaminu wewnętrznego oraz państwowego w PORD zgodnie z obowiązującym stanem prawnym (Ustawą z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami Dz. U. Nr 30 poz. 151 ze zm. i Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. poz. 1019 w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców)

Na zajęciach szczegółowo omówiona zostanie następująca tematyka:

  • przepisy ruchu drogowego,
  • zarys budowy pojazdu i zasady obsługi technicznej,
  • zachowanie na miejscu wypadki i pomoc przedlekarska ofiarom wypadków drogowych,
  • technika kierowania pojazdem i nauka jazdy (ruszanie i zatrzymanie, skręty manewrowe, zmiana biegów, jazda do przodu i do tyłu, jazda slalomem, hamowanie, ruszanie na wzniesieniu, cofanie, zawracanie, parkowanie, jazda w ruchu drogowym w mieście i poza miastem w dzień i po zmierzchu, jazda w trudnych warunkach atmosferycznych, zachowanie się na drogach ekspresowych i autostradach).

W obecnym czasie największymi zaletami posiadania tego typu kwalifikacji jest to, że dokument zwiększa szanse znalezienia zatrudnienia i ułatwia codzienne życie, bowiem nie musimy tracić swego cennego czasu na przystankach czekając na środki komunikacji publicznej. Ponadto stanowi podstawę do mobilności uczestników i daje niesamowitą niezależność.

 

Kursantom życzymy powodzenia!