Na zdjeciu: zajęcia na kursie wychowawców wypoczynkuW dniach 15,22,29 maj oraz 5,12,19 czerwca br. odbywały się zajęcia kursu wychowawców wypoczynku. Uczestnicy zdobywali wiedzę teoretyczną i praktyczną z tematyki organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży, organizacji zajęć i planowania pracy opiekuńczo-wychowawczej.

Ponadto poruszono również tematykę z zakresu obowiązków wychowawcy grupy, wychowania fizycznego, sportu, turystyki i krajoznawstwa. Uczestnikom przekazano informacja w jaki sposób przeprowadzać zajęcia kulturalno-oświatowe, zajęcia praktyczno-techniczne i wykonywać prace społecznie użyteczne mając na uwadze bezpieczeństwo życia i zdrowia osób wypoczywających.