Mamy zaszczyt poinformować, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim otrzymało nagrodę zespołową Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Pani Minister Elżbieta Rafalska 23 listopada 2015 roku wręczyła nagrody i wyróżnienia przyznawane za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. PCPR zostało nagrodzone za wieloaspektowe podejście do działań pomocowych na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i budowanie pozytywnego wizerunku pomocy społecznej. Podstawą przyznania nagrody były liczne pozytywne opinie klientów i rekomendacje osób współpracujących z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim.

Nagrody są przyznawane każdego roku z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, obchodzonego 21 listopada. W 2015 roku zgłoszono ogółem 139 wniosków o nagrody w tym 68 wniosków o przyznanie nagrody w kategorii indywidualnej i 71 wniosków w kategorii zespołowej.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał 13 nagród pieniężnych, w tym 7 nagród indywidualnych i 6 nagród zespołowych oraz 16 wyróżnień w formie listów gratulacyjnych, w tym 5 listów gratulacyjnych indywidualnych i 11 listów gratulacyjnych zespołowych.

W imieniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nagrodę odebrała Dyrektor Tatiana Neumann wraz z pracownikami. W uroczystości wręczenia nagród wziął również udział Starosta Powiatu Starogardzkiego Pan Leszek Burczyk.

Minister Rafalska podziękowała wszystkim pracownikom socjalnym za ich trudną i odpowiedzialną, choć często niedocenianą pracę i złożyła gratulacje wszystkim laureatom. – W tej profesji nie można, mimo profesjonalizmu zrezygnować z emocji – zauważyła Minister Rafalska. Dlatego często grozi wypalenie zawodowe. Życzę wszystkim, by poczucia bezradności było jak najmniej.