Opublikowano przez
Posted in

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2019 – 2021

Zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 – 2021. Głównym celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ograniczenie na terenie powiatu starogardzkiego rozmiaru i następstw zjawiska przemocy w rodzinie. Dokument sporządzono w oparciu o diagnozę sytuacji społecznej mieszkańców powiatu […]

Opublikowano przez
Posted in

Projekt pn. „GraduatON”

Chcielibyśmy zachęcić studentów ostatniego roku studiów oraz absolwentów (do 24 miesięcy od ukończenia studiów), posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, do udziału w projekcie realizowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „GraduatON”. Projekt realizowany jest przez Międzynarodową Fundację „Reaxum”, która specjalizuje się w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, w tym […]

Opublikowano przez

PFRON – informacja o nowych wnioskach

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STAROGARDZIE GDAŃSKIM INFORMUJE, ŻE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE DO: ZAOPATRZENIA W SPRZĘT POMOCNICZY I ŚRODKI ORTOPEDYCZNE; SPRZĘT REHABILITACYJNY; TURNUS REHABILITACYJNY; LIKWIDACJĘ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, TECHNICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ BĘDĄ PRZYJMOWANE PO 15 STYCZNIA 2019 R. NOWE DRUKI WNIOSKÓW DOSTĘPNE SĄ W ZAKŁADCE – „POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM” – „REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”.