Zajęcia grupowe i poradnictwo indywidualne psychologa – EFS 2011

W ramach projektu ,,Stacja-Pomoc Rozwój Radość” w okresie od lipca do grudnia 2011r. odbywają się zajęcia warsztatowe i indywidualne z psychologiem. Zajęcia są prowadzone przez Karolinę Brzeską z Centrum diagnostyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży w Starogardzie Gd. Tematyka zajęć to m.in. samopoznanie siebie, kwestionariusz zainteresowań, zarządzanie sobą w czasie, asertywność, mowa ciała, świadome rodzicielstwo i […]

Obóz językowo – socjoterapeutyczny – EFS 2011

W dniach 18-31 lipca 2011r. w ramach projektu ,,Stacja-Pomoc Rozwój Radość”  został zorganizowany obóz językowo- socjoterapeutyczny. Uczestnikami są wychowankowie rodzin zastępczych w wieku 15- 18 lat z Powiatu starogardzkiego. Głównym celem obozu jest pogłębienie wiedzy z  języka angielskiego. Kolonie odbywają się w Centrum Rehabilitacyjno- Rekreacyjnym,, Dory Brat” w Osieku. Młodzież uczestniczy również w zajęciach socjoterapeutycznych. […]

Turnus rehabilitacyjny – EFS 2011

W dniach 17-31.08 2011 r. uczestnicy projektu systemowego „Stacja-Pomoc Rozwój Radość”, którzy otrzymali dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, uczestniczą w turnusie rehabilitacyjnym , który odbywa się w Centrum Rehabilitacyjno- Rekreacyjnym,, Dory Brat” w Osieku. W ośrodku osoby niepełnosprawne mają możliwość skorzystania z zabiegów rehabilitacyjnych. Pozostała część kosztów turnusu została dofinansowana ze środków […]

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej – EFS 2011

W dniach 17-18.07.2011 oraz 1-2.08.2011 w ramach Projektu ,,Stacja- Pomoc Rozwój Radość”, odbył się KURS PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ dla trzech grup uczestników. Kurs zorganizowano w ramach projektu realizowanego od 1 czerwca 2011 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim – “Stacja – Pomoc Rozwój Radość”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII […]