Opublikowano przez

Zajęcia klubowe w WTZ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim informuje, że od dnia 13.11.2018 r. rozpoczął się nabór wniosków  w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”. Warsztaty terapii zajęciowej powiatu starogardzkiego mogą składać wnioski do 28.11.2018 r.

Opublikowano przez

Powstają Kluby Pracy przy WTZ

Na terenie Powiatu Starogardzkiego działanie rozpoczynają pierwsze kluby pracy przy Warsztatach Terapii Zajęciowej. 16 października 2018 r. Dyrektor PCPR Bartosz Szadokierski podpisał umowę z Dyrektorem Pomorskiego Oddziału PFRON Dariuszem Majorkiem o finansowaniu klubów pracy ze środków PFRON.  

Opublikowano przez

Program „Aktywny Samorząd” – kolejna edycja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim informuje, że Powiat Starogardzki przystąpił w 2018 r. do kolejnej edycji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który skierowany jest do osób niepełnosprawnych z powiatu starogardzkiego. Moduły i obszary, które są realizowane w roku 2018, to: MODUŁ I- likwidacja barier utrudniających aktywizację […]

Opublikowano przez

„Dobry start”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim informuje, że w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. prowadzić będzie nabór wniosków i wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry Start” na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej. Świadczenie „Dobry start” w wysokości 300,00 zł przysługuje rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka na […]