Opublikowano przez
Posted in

27.06.2019 -OFERTA PRACY Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim poszukuje kandydatów na stanowisko PSYCHOLOGA.

Starogard Gdański 27.06.2019 r. OFERTA PRACY Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim poszukuje kandydatów na stanowisko PSYCHOLOGA. Forma zatrudnienia – umowa o pracę Wymiar czasu pracy – 1 etat 1. Wymagania niezbędne (konieczne) kandydata: a) wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia, b) obywatelstwo polskie, c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo […]

Opublikowano przez
Posted in

27.06.2019 – OFERTA PRACY – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim poszukuje kandydata na stanowisko KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Starogard Gdański 27.06.2019 r. OFERTA PRACY  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim poszukuje kandydata na stanowisko KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ Forma zatrudnienia – umowa o pracę na czas określony-zadaniowy system czasu pracy Wymiar czasu pracy – 1 etat 1. Wymagania niezbędne (konieczne) kandydata: a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, […]

Opublikowano przez
Posted in

Zmiana siedziby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Starogardzie Gdańskim

OGŁOSZENIE  W związku ze zmianą siedziby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności  w Starogardzie Gdańskim , uprzejmie informujemy, że w dniach  29 i 30 kwietnia 2019r. Urząd będzie nieczynny.  Za utrudnienia przepraszamy.  Od 6  maja 2019r. interesantów zapraszamy  do nowej siedziby na ul. Mickiewicza 9 w Starogardzie Gdańskim  

Opublikowano przez
Posted in

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2019 – 2021

Zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 – 2021. Głównym celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ograniczenie na terenie powiatu starogardzkiego rozmiaru i następstw zjawiska przemocy w rodzinie. Dokument sporządzono w oparciu o diagnozę sytuacji społecznej mieszkańców powiatu […]