Opublikowano przez
Posted in

Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności – PCPR Starogard Gdański

Siedziba:  83-200 Starogard Gdański ul. Mickiewicza 9 tel. 58 561 29 40 fax 585310217   Pracownicy: Anna Osowska Natalia Gapska Aleksandra Chyła Karolina Sobolewska Osoby do 16 roku życia mogą ubiegać się o: 1. Wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla celów: zasiłku pielęgnacyjnego świadczenia pielęgnacyjnego innych 2. Wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej Osoby powyżej 16 roku życia […]

Opublikowano przez
Posted in

Rodziny zastępcze

Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej Kontakt: 58-56-129-43 Adres: ul. Mickiewicza 9, 83-200 Starogard Gdański   Rodzina zastępcza (ustanowiona postanowieniem Sądu) możne ubiegać się o: Udzielenie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w rodzinach zastępczych dzieci. Zapewnienie opieki dzieciom, które całkowicie lub częściowo tej opieki są pozbawione, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, pogotowiach rodzinnych, rodzinnych domach dziecka, […]

Opublikowano przez
Posted in

Interwencja kryzysowa

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim ul. Paderewskiego 11, działa Punkt Interwencji Kryzysowej, który realizuje świadczenia (zadania) z zakresu pomocy społecznej wymienione w ustawie o pomocy społecznej. Należą do nich: interwencja kryzysowa oraz poradnictwo specjalistyczne dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej oraz umiejętności samodzielnego […]