Opublikowano przez

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w roku 2011

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w Projekcie „Stacja – Pomoc Rozwój Radość” realizowanym w roku 2011 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim §1. Informacje ogólne o projekcie Projekt pod tytułem “Stacja – Pomoc Rozwój Radość” realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej “PCPR”, z siedzibą przy ul. Paderewskiego 11, 83-200 Starogard Gdański, […]

Opublikowano przez

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji na lata 2012-2013

“STACJA – POMOC ROZWÓJ RADOŚĆ” REALIZOWANYM W 2012-2013 ROKU PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STAROGARDZIE GDAŃSKIM     §1 Informacje ogólne o projekcie   Projekt pod tytułem “Stacja – Pomoc Rozwój Radość” realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej “PCPR”, z siedzibą przy ul. Paderewskiego 11, 83-200 Starogard Gdański, w ramach Programu […]

Opublikowano przez
Posted in

„Stacja-Pomoc Rozwój Radość” – PCPR Starogard Gdański

Informacja dotycząca realizacji projektu systemowego „Stacja – Pomoc Rozwój Radość” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim realizuje projekt systemowy pn. „Stacja– Pomoc Rozwój Radość” na podstawie umowy ramowej zawartej z Województwem Pomorskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój […]

Co to jest  Program Operacyjny Kapitał Ludzki ? – PCPR Starogard Gdański
Opublikowano przez
Posted in

Co to jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki ? – PCPR Starogard Gdański

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dokument zwany Narodową Strategią Spójności, w którym określił własne priorytety i obszary wykorzystania Funduszy Europejskich (podobnie jak każde inne państwo członkowskie Unii Europejskiej w ramach wspólnotowego budżetu na lata 2007-2013). Narodowa Strategia Spójności realizowana jest w Polsce za pomocą sześciu programów pomocowych (operacyjnych). Program Operacyjny Kapitał Ludzki, jako jeden z programów […]