Zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 – 2021. Głównym celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ograniczenie na terenie powiatu starogardzkiego rozmiaru i następstw zjawiska przemocy w rodzinie.

Dokument sporządzono w oparciu o diagnozę sytuacji społecznej mieszkańców powiatu starogardzkiego na podstawie dostępnych źródeł. Przedstawione sugestie będą wskazówkami do dalszych działań samorządu.

Konsultacje trwają od 11 kwietnia do 26 kwietnia 2019 r.

Wnioski, uwagi i opinie w formie pisemnej w przedmiocie konsultacji można składać:

  • w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim, ul. Paderewskiego 11, 83-200 Starogard Gdański, w pokoju nr 10,

za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres pocztowy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim, ul. Paderewskiego 11, 83-200 Starogard Gdański lub przesyłanych drogą elektroniczną na adres sekretariat@pcprstarogard.pl, w tytule e-maila prosimy wpisać „Konsultacje PPPPwR„.

 

Do pobrania:

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2019 – 2021