Siedziba: 

83-200 Starogard Gdański

ul. Mickiewicza 9

tel. 58 561 29 40

fax 585310217

 

Pracownicy:

 • Anna Osowska
 • Natalia Gapska
 • Aleksandra Chyła
 • Karolina Sobolewska

Osoby do 16 roku życia mogą ubiegać się o:

1. Wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla celów:

 • zasiłku pielęgnacyjnego
 • świadczenia pielęgnacyjnego
 • innych

2. Wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

Osoby powyżej 16 roku życia mogą ubiegać się o:

wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla celów:

 • odpowiedniego zatrudnienia
 • szkolenia
 • uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej
 • konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 • korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji
 • zasiłku stałego
 • zasiłku pielęgnacyjnego
 • korzystania z karty parkingowej
 • innych

Formularze do pobrania:

Karty parkingowe

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Starogardzie Gdańskim informuje, iż od dnia 1 lipca 2014 r. na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy- Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją osób niepełnosprawnych.

Organem wydającym karty parkingowe od dnia 1 lipca 2014 r. jest Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą przy ul. Mickiewicza 9 w Starogardzie Gdańskim.

Szczegółowych informacji w zakresie wydawania kart parkingowych udzielają pracownicy Zespołu Orzekającego pod numerem telefonu: 58 561 29 40

Formularze do pobrania:

 

 

Informacja

Na postawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z dnia 8 sierpnia 2003 r.)§ 6 ust. 2 wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności składa się w siedzibie zespołu orzekającego. Do wniosku dołącza się kserokopie dokumentacji medycznej, w tym zaświadczenie lekarskie wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku, oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Pobierz darmowy program do odczytu plików pdf