Program pomocy dzieciom z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka „aKuKu”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim informuje o możliwości przystąpienia do programu„ aKuKu”- programu pomocy dzieciom z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Chciałabym serdecznie zaprosić rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka do udziału w kolejnym wydaniu Programu „aKuKu”.

Program „aKuku” realizowany przez Fundację Oriflame Dzieciom i Fundację Przyjaciółka to program pomocy dzieciom z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Myślą przewodnią twórców tego projektu było poczucie, że wiele z dzieci wychowujących się w rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych potrzebuje wsparcia edukacyjnego, rozwijającego zdolności i umiejętności a także zainteresowania. Tym projektem chcemy także wesprzeć rodzinne formy opieki i zwrócić uwagę, że dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka potrzebują naszego wsparcia tak samo jak ich rówieśnicy w domach dziecka.

Podjęta akcja ma charakter długofalowy i zakłada spełnianie potrzeb i marzeń dzieci. Program A Kuku to szansa na poszerzanie ich horyzontów i zainteresowań, na pozytywne spojrzenie na świat i swoje perspektywy.

W tym wydaniu Program podzielony jest na trzy edycje:

 

I edycja w terminie: marzec 2013 r., dokumenty należy składać do 30 marca 2013 roku

Leniuchowanie i wiedzy zdobywanie! – wspieranie wyjazdów indywidualnych /obozy, kolonie/, dzięki którym dzieci rozwijają swoje umiejętności i uczą się, co pozwala im lepiej przygotować się do szkoły i rozszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć nowe lub rozwinąć już posiadane umiejętności. W tej edycji można składać wnioski np. na: dofinansowanie obozów i kolonii językowych, sportowych, artystycznych, rozwijających umiejętności życiowe dzieci lub zmniejszających ich deficyty rozwojowe, co wpływa na poprawę ich funkcjonowania w środowisku rówieśniczym i szkole.

 

II edycja w terminie: czerwiec 2013 r., dokumenty należy składać do 30 czerwca 2013 roku

Czas do szkoły! – mimo, że zbliżają się wakacje, chcemy dbać o to, aby dzieci mogły je spędzić beztrosko i nie musiały martwic się o książki i przybory szkolne w nadchodzącym roku szkolnym. W tej edycji można składać wnioski o dofinansowanie np. na: dojazdy do szkoły, podręczniki szkolne, przybory szkolne, plecaki do szkoły, opłaty za internat.

 

III edycja w terminie: wrzesień 2013 r., dokumenty należy składać do 30 września 2013 roku

Lubię się uczyć! – dajemy szansę dzieciakom na rozwijanie swoich zdolności naukowych, nadrabianie zaległości oraz wspieramy zdolności dzieci, które pozwolą im na zbudowanie swojej lepszej przyszłości i rozwój umiejętności potrzebnych w szkole i poza nią. W tej edycji można składać wnioski np. na: naukę języków obcych, pomoc pedagogiczną lub specjalistyczną związana z nauką, opłaty za szkoły, w tym np. szkołę muzyczną, dofinansowanie zajęć dodatkowych oraz na: sprzęt do uprawiania sportów, tańca, rozwoju umiejętności plastycznych, instrumenty muzyczne.

 

Dokumenty zawierające:

  1. Wniosek – zgłoszenie do programu
  2. Zgodę na udział w programie
  3. Postanowienie lub decyzję o ustanowieniu rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka /kopia/,

należy składać na adres:

 

FUNDACJA PRZYJACIÓŁKA

Ul. Wiejska 19 , 00-480 Warszawa

z dopiskiem Program „aKuKu”

 

Wnioski należy przesyłać w następujących nieprzekraczalnych terminach (liczy się data wpływu dokumentów na adres Fundacji Przyjaciółka:

  1. I edycja – 30 marca 2013 r.
  2. II edycja – 30 czerwca 2013 r.
  3. III edycja – 30 września 2013 r.

 

Załączniki do pobrania:

 

 

Pobierz darmowy program do odczytu plików pdf