Starogard Gdański 19.03.2020

Uchwała nr 19/2020 Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 4 marca 2020 r.

Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Informacje dla studentów – dofinansowanie kosztów nauki w roku akademickim 2019/2020 w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”  – Moduł II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym)


 

Starogard Gdański 02.03.2020

Zarządzenie nr 3/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie: zasad realizacji w 2020r. pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Aktywny Samorząd”

 

Starogard Gdański 21.01.2020

Załącznik do uchwały nr 3/2020 Zarządu PFRON z dnia 7 stycznia 2020 r.
Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku

 

 

System Obsługi Wsparcia dla beneficjentów Modułu II

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/ – link do Systemu Obsługi Wsparcia dla beneficjentów Modułu II

 

 

INTERESANTÓW PRZYJMUJEMY                    

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, CZWARTEK    –      w godz.     8.00 – 15.00

ŚRODA  – w godz.  8.00 – 16.30

PIĄTEK  – w godz.  8.00 – 13.30

 

 

Pracownicy:

  • Justyna Cichocka
  • Joanna Puttkammer
  • Oskar Kamiński

 

 Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych jest Realizator programu oraz PFRON. Administrator zobowiązany jest przestrzegać zasad przetwarzania danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.) – ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, a także zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, z późn. zm.).
  2. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO, Realizator zobowiązany jest również do poinformowania wnioskodawcy, że jego dane osobowe zostaną przekazane do PFRON – PFRON przetwarza dane wnioskodawców w celu monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji programu przez Realizatora oraz do celów sprawozdawczych i ewaluacyjnych.

 

 

Wnioski oraz załączniki do pobrania

UWAGA:
Wszystkie wnioski są plikami w formacie *.odt (Libre Office)
Do wypełnienia wniosków proszę używać darmowego programu Libre Office – do pobrania ze strony: https://pl.libreoffice.org/download/download

 

Proszę wybrać wersję odpowiednią do zainstalowanego systemu – 32 lub 64 bit

https://www.libreoffice.org/download/download/

 

001AS
Moduł I, Obszar A, Zadanie 1
pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowanie do posiadanego samochodu, adresowana
do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym
albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu

002AS
Moduł I, Obszar A, Zadanie 2 lub 3
pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu

003AS
Moduł I, Obszar A, Zadanie 4
pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu

004AS
Moduł I, Obszar B, Zadanie 1 lub 2 lub 3
pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych

005AS
Moduł I, Obszar B, Zadanie 2
dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

006AS
Moduł I, Obszar B, Zadanie 5
dofinansowanie utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu

007AS
Moduł I, Obszar C, Zadanie 1
pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

008AS
Moduł I, Obszar C, Zadanie 2
pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności(do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

009AS
Moduł I, Obszar C, Zadanie 3
pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

010AS
Moduł I, Obszar C, Zadanie 4
pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

011AS
Moduł I, Obszar C, Zadanie 5
pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania