Beneficjentów przyjmujemy w godzinach: od 8:00 do 15:00

 

Starogard Gdański 14.02.2018

 

UWAGA WNIOSKODAWCY!

W 2018 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I:

 • Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Przyjmowanie wniosków odbędzie się w następujących terminach:

Moduł I 01.03.2018 r. – 30.08.2018 r.

Moduł II

 • 01.03.2018 r. – 30.03.2018 r. na semestr letni
 • 01.09.2018 r. – 10.10.2018 r. na semestr zimowy

Starogard Gdański 09.02.2018

ZARZĄDZENIE NR 2/2018 DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W STAROGARDZIE GDAŃSKIM W SPRAWIE ZASAD REALIZACJI W 2018 R. PROGRAMU PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  PN. „AKTYWNY SAMORZĄD”

Starogard Gdański 05.02.2018

 

KOMUNIKAT

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE INFORMUJE, ŻE OGŁOSZONO „KIERUNKI DZIAŁAŃ I WARUNKI BRZEGOWE” PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” OBOWIĄZUJĄCE W 2018 R.

PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI LINKAMI.

 

 1. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku
 2. Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”w 2018 roku

Starogard Gdański 16.10.2017 r

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim informuje, że cały czas przyjmujemy wnioski w ramach pilotażowego programu pn. „Aktywny Samorząd”.

Ubiegać się można o:

MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny

MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Szczegółowe informacje są dostępne w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej

PCPR informuje, że Powiat Starogardzki przystąpił w 2017 r. do kolejnej edycji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który skierowany jest do osób niepełnosprawnych
z powiatu starogardzkiego.

Moduły i obszary, które będą realizowane w roku 2017, to:

MODUŁ I- likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną
i zawodową:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa
w społeczeństwie informacyjnym

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny

MODUŁ II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” W ROKU 2017:

 • Moduł I – od 15 marca 2017 do 30 sierpnia 2017 r.
 • Moduł II
 • na semestr letni – od 10 marca 2017 r. do 30 marca 2017 r.
 • na semestr zimowy – od 1 sierpnia 2017 r. do 10 października 2017 r.

Starogard Gdański 01.02.2017

KOMUNIKAT

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE INFORMUJE, ŻE OGŁOSZONO „KIERUNKI DZIAŁAŃ I WARUNKI BRZEGOWE” PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” OBOWIĄZUJĄCE W 2017 R.

PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYM LINKIEM.

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku.

Kontakt z pracownikami:

 • Justyna Cichocka tel. 58 5602334, pok. nr 4
 • Martyna Torłopp tel. 585602335, pok. nr 4

Wnioski oraz załączniki do pobrania