Beneficjentów przyjmujemy w godzinach: od 8:00 do 15:00

ZARZĄDZENIE Nr 1/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie: zasad dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Starogardzkiego w 2019 r.  – do pobrania – plik w formacie pdf 1.3MB

W tym zakresie możesz ubiegać się o:

  1. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych.
  2. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.
  3. Dofinansowanie zakupu sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego dla osób fizycznych i prawnych.
  4. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, (wniosek składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań).
  5. Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (wniosek składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań).
  6. Programy specjalne.
  7. Informacja dot. uprawnień osób niepełnosprawnych.

Kontakt z pracownikami:

  • Justyna Cichocka
  • Martyna Torłopp

 

Wnioski do pobrania:

„DO WNIOSKU NALEŻY DOSTARCZYĆ WSZYSTKIE DOKUMENTY W ORYGINAŁACH, CELEM POTWIERDZENIA ZA ZGODNOŚĆ KOPII Z ORYGINAŁEM”

UWAGA:
Wszystkie wnioski są plikami w formacie *.odt (Open Office)
Do wypełnienia wniosków proszę używać darmowego programu Open Office – do pobrania ze strony: https://www.openoffice.org/pl/download/index.html

 

001_Wniosek RS LBA (P) – WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – plik w formacie *.odt – 212 kB

002_Wniosek RS LBT (P) – WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – plik w formacie *.odt – 211 kB

003_Wniosek RS LBWK (P) – WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – plik w formacie *.odt – 210 kB

004_Wniosek RS TUR (P) – WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym – plik w formacie *.odt – 211 kB

005_Wniosek Sprzęt Rehab dla Stowarzyszeń – czysty – WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny – plik w formacie *.odt – 211 kB

006_Wniosek Sprzęt Rehabilitacyjny – czysty – WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny – plik w formacie *.odt – 208 kB

007_Wniosek Stowarzyszenia Imprezy – czysty – WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – plik w formacie *.odt – 213 kB

008_Wniosek ŚPiO – czysty – WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – plik w formacie *.odt – 206 kB