Beneficjentów przyjmujemy w godzinach: od 8:00 do 15:00

ZARZĄDZENIE Nr 1/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie: zasad dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Starogardzkiego w 2018 r.

W tym zakresie możesz ubiegać się o:

 1. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych.
 2. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.
 3. Dofinansowanie zakupu sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego dla osób fizycznych i prawnych.
 4. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, (wniosek składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań).
 5. Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (wniosek składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań).
 6. Programy specjalne.
 7. Informacja dot. uprawnień osób niepełnosprawnych.

Kontakt z pracownikami:

 • Justyna Cichocka tel. 58 5602334, pok. nr 4
 • Martyna Torłopp tel. 58 5602335, pok. nr 4

Formularze do pobrania:

 1. WNIOSEK(1) o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki – imprezy ogólnopolskie.(Wniosek składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań (RMPIPS z dnia 25 czerwca 2002 roku Dz. U. 2015, poz.926) – plik w formacie pdf 256kB, plik w formacie doc 126kB
 2. WNIOSEK(2)o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.(wniosek przeznaczony dla organizacji)(Wniosek składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań (RMPIPS z dnia 25 czerwca 2002 roku Dz. U. 2015, poz.926) – plik w formacie pdf 94k, plik w formacie doc 143kB
 3. WNIOSEK(3)o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. – plik w formacie pdf 140kB , plik w formacie docx 61kB
 4. WNIOSEK(4) o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. – plik w formacie pdf 254kB, plik w formacie doc 117kB
 5. WNIOSEK(5) o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. – plik w formacie pdf 762kB, plik w formacie doc 64kB