11 – 4 Hufiec Pracy w Starogardzie Gdańskim informuje, iż trwa nabór młodzieży na rok szkoleniowy 2019 / 2020 do

– szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy ( kl. VII, VIII ) ,

  ( dot. także osób, które nie ukończyły ośmioletniej szkoły podstawowej,  niemających 15 lat)

Wszystkim zainteresowanym  proponujemy przyuczenie  do konkretnych zawodów.

Uczestnicy hufca objęci zostaną opieką wychowawczą, zajęciami profilaktycznymi, resocjalizacyjnymi i wychowawczymi.

Młodzież będzie uczestniczyć w szeregu imprez kulturalnych i sportowych, brać udział w realizowanych w hufcu programach europejskich, rozwijać swoje zainteresowania w zajęciach kółek zainteresowań, a także uzyskać pomoc w sytuacjach kryzysowych.

Ponadto uczestnicy hufca  objęciu będą szeroko pojętym wsparciem doradcy zawodowego.

W hufcu działa Rada Młodzieży, Klub Aktywnych, Klub Absolwenta.

Po ukończeniu gimnazjum możliwość nauki zawodu systemem kursowym.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać osobiście w siedzibie Hufca Osiedle 60-lecia ONP nr 14 w Starogardzie Gdańskim lub telefonicznie pod nr 58 775 30 65 , codziennie w godz. 7.45 – 15.45