W dniu 27.06.2014r. z inicjatywy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Starogardzie Gdańskim odbyło się w Starostwie Powiatowym spotkanie dotyczące problematyki umieszczania dzieci w pieczy zastępczej oraz realizacji postanowień art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
W spotkaniu, które prowadziła Dyrektor PCPR w Starogardzie Gdańskim Pani Tatiana Neumann uczestniczyli przedstawiciele Zespołu Kuratorów Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim, z kierownikiem p. H. Grabowską, p. A. Kreft z Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim oraz kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej powiatu starogardzkiego.
          Dyrektor PCPR omówiła sprawę interwencyjnego umieszczania dzieci w pieczy zastępczej. Przedstawiono prezentację dot. rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w powiacie starogardzkim pod kątem możliwości interwencyjnego umieszczania dzieci.

Prezentacja pt. Interwencyjne umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej – plik w formacie ppsx 138 kB

      Podczas spotkania wywiązała się dyskusja o problemach z jakimi spotykają się pracownicy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych związanych z zagrożeniem zdrowia lub życia dziecka, wykonywaniem postanowień Sądu i najczęstszych wątpliwości dot. interpretacji przepisów określających obowiązujące procedury.
Pani Dyrektor Neumann zaapelowała do uczestników spotkania o zwracanie szczególnej uwagi na wszelkie zaobserwowane w środowisku przejawy, szeroko rozumianej nieodpowiedniej opieki rodzicielskiej, wobec których należy podejmować niezwłoczne działania prawne. Ponadto omówiono procedurę postępowania przy zastosowaniu art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, który umożliwia  pracownikowi socjalnemu odebranie dziecka w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia w związku z przemocą w rodzinie.
     Kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej wystąpili z propozycją, aby PCPR pełnił funkcję koordynatora działań związanych z odbieraniem dzieci poprzez ewentualne wskazanie osoby do kontaktu w takich sytuacjach. Przedstawiciele Ośrodków zadeklarowali możliwość partycypowania w kosztach transportu dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej z terenu poszczególnych gmin.
     Przedstawiciele Sądu i Policji deklarowali swój czynny udział i wsparcie w powyższych sytuacjach.

Na zakończenie Pani Dyrektor Neumann wyraziła swoją opinię, że w omawianej kwestii tylko zintegrowany wysiłek może stworzyć bezpieczny dla dziecka, ale także służb, system interwencji w przypadku przemocy i późniejszej opieki nad dzieckiem i rodziną.

 

 

 

Kliknięcie na miniaturę zdjęcia spowoduje jego powiększenie. Osoby korzystające z czytników ekranu informujemy, że po powiekszeniu zdjecia czytnik może zachowywać sie nieprzewidywalnie.

{gallery}galerie/spotkanie_27062014{/gallery}