W dniu 16 grudnia 2011 roku w Restauracji “Ren” odbyło się uroczyste spotkanie, w trakcie którego podsumowano realizację projektu „Stacja – Pomoc Rozwój Radość” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie w roku 2011 roku. W spotkaniu udział wzięli:  v-ce Starosta Pan Kazimierz Chyła, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Pan Patryk Gabriel, dyrektor MOPS W Starogardzie Gdańskim Pani Bernadeta Smuda, Osoby i Firmy, które szkoliły beneficjentów, uczestnicy projektu wraz z opiekunami, zespół realizatorów i współpracownicy PCPR.

Podczas spotkania wręczono uczestnikom certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w zajęciach, przedstawiono zakres prowadzonych zajęć, osiągnięte efekty i zdobyte umiejętności. Ponadto wszyscy obejrzeli galerię zdjęć z realizowanego projektu, będącą posumowaniem tych działań.

Celem projektu było zwiększenie poziomu aktywności społecznej i umiejętności zawodowych w okresie czerwiec – grudzień 2011 roku wśród 45 podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie działającego na terenie powiatu starogardzkiego poprzez poprzez spotkania ze specjalistami: psychologiem, doradcą zawodowym, doradcą ds. osób niepełnoprawnych, a także poprzez udział w kursach. Zrealizowano następujące kursy: ABC przedsiębiorczości, kurs podstawowej obsługi komputera, kurs decoupage, kurs prawa jazdy, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Ponadto w ramach projektu odbyły się: obóz językowo-socjoterapeutyczny dla młodzieży, turnus rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych, który miał na celu poprawę kondycji psychoruchowej i zdrowotnej oraz piknik dla uczestników i ich rodzin. Obserwując uczestników projektu podczas ostatniego spotkania można śmiało zauważyć, że nastąpiła pełna  integracja, nawiązały się nowe znajomości i przyjaźnie.

Podsumowując spotkanie Dyrektor PCPR Pani Tatiana Neumann jako organizator projektu  wyraziła nadzieję, że udział w szkoleniach przyczynił się do poprawy wiedzy i umiejętności  praktycznych naszych uczestników i nabyte wiadomości będą pomocne w ich dalszym życiu społecznym i zawodowym.