ZARZĄDZENIE Nr 4/2015

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Starogardzie Gdańskim

z dnia 03 sierpnia 2015 r.

w sprawie: zmian zasad dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Starogardzkiego w 2015 r.

Na podstawie: art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015, poz. 926) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694).

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 4 do Zarządzenia nr 1/2015

§ 1

W § 2 dodaje się ustęp 2 o treści:

Biorąc pod uwagę wrażliwość społeczną oraz na podstawie Art. 10e pkt 3 ustawy

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych możliwe jest udzielenie dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego osobie niepełnosprawnej ze względu na trudną sytuację losową związaną z szybkim tempem rozwoju choroby, która znacząco przekroczyła próg dochodowy.

§ 2

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

 

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Starogardzie Gdańskim
Tatiana Neumann

 

Do pobrania:

ZARZĄDZENIE Nr 4/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim z dnia 03 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmian zasad dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Starogardzkiego w 2015 r.plik w formacie pdf 482kB, – plik w formacie doc 50kB