Opublikowano przez

Spotkanie kończące projekt „Stacja – Pomoc Rozwój Radość” – EFS 2011

W dniu 16 grudnia 2011 roku w Restauracji “Ren” odbyło się uroczyste spotkanie, w trakcie którego podsumowano realizację projektu „Stacja – Pomoc Rozwój Radość” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie w roku 2011 roku. W […]

Opublikowano przez
Posted in

Poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze – PCPR Starogard Gdański

“Miłość znajduje spełnienie w rodzicielstwie” Jan Paweł II   Poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim poszukuje kandydatów chętnych do pełnienia funkcji niespokrewnionej rodziny zastępczej i pogotowia rodzinnego dla dzieci w wieku od 0 do 18 lat, pozbawionych częściowo lub całkowicie możliwości opieki ze strony rodziców biologicznych. Rodzina zastępcza […]

Opublikowano przez
Posted in

Kandydaci na rodziny zastępcze – PCPR Starogard Gdański

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie możliwości opieki ze strony rodziców biologicznych. Zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dzieciom warunków właściwych do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, psychicznego, jak i społecznego m.in. poprzez zapewnienie dzieciom właściwej edukacji, rozwoju zainteresowań, zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, czasu wolnego […]

Mieszkania chronione – PCPR Starogard Gdański
Opublikowano przez
Posted in

Mieszkania chronione – PCPR Starogard Gdański

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim od 1 września 2011 r. rozpoczęło realizację zadania publicznego pod nazwą „ Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze lub rodziny zastępcze”. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Tatiana Neumann na realizację tego zadania pozyskała środki finansowe z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Departamentu Polityki Rodzinnej […]