Opublikowano przez
Posted in

Warsztaty Terapii Zajęciowej – PCPR Starogard Gdański

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ – są to placówki pobytu dziennego wyodrębnione organizacyjnie i finansowo, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych powyżej 16 roku życia, które mają orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i posiadają wskazanie do terapii zajęciowej zawarte w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wydanym przez właściwy organ. WTZ realizują zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej […]

Opublikowano przez
Posted in

Domy Pomocy Społecznej

W ramach tego zakresu działalności Powiatowe Centrum prowadzi: nadzór nad domami pomocy społecznej z terenu Powiatu Starogardzkiego oraz umieszczaniem w odpowiednich typach domów osób ubiegających się o miejsce   Pracownik: Oskar Kamiński   Na terenie powiatu starogardzkiego działają następujące jednostki:   Dom Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim Aleja Wojska Polskiego 16/6, 83-200 Starogard Gdanski, tel. […]

Opublikowano przez
Posted in

Dane kontaktowe – PCPR Starogard Gdański

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim Dyrektor: Bartosz Szadokierski Siedziba: ul. Paderewskiego 11, 83-200 Starogard Gdański Telefon: 58 560-23-20 FAX: 58 562-65-31   e-mail: sekretariat@pcprstarogard.pl Godziny urzędowania PCPR: Poniedziałek, Wtorek, Czwartek – 7:30 – 15:30 Środa – 7:30 – 17:00 Piątek – 7:30 – 14:00 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności  Siedziba: ul. Mickiewicza […]