Co to jest  Program Operacyjny Kapitał Ludzki ? – PCPR Starogard Gdański
Opublikowano przez
Posted in

Co to jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki ? – PCPR Starogard Gdański

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dokument zwany Narodową Strategią Spójności, w którym określił własne priorytety i obszary wykorzystania Funduszy Europejskich (podobnie jak każde inne państwo członkowskie Unii Europejskiej w ramach wspólnotowego budżetu na lata 2007-2013). Narodowa Strategia Spójności realizowana jest w Polsce za pomocą sześciu programów pomocowych (operacyjnych). Program Operacyjny Kapitał Ludzki, jako jeden z programów […]

Opublikowano przez
Posted in

Europejski Fundusz Społeczny – PCPR Starogard Gdański

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) został utworzony w 1957 r. na podstawie Traktatu o Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej, jako pierwszy fundusz strukturalny Wspólnot Europejskich. W pierwszym okresie EFS miał na celu zwiększanie szans uzyskania pracy na terenie wspólnoty poprzez promowanie zatrudnienia i zwiększenie mobilności pracowników. EFS obecnie jest głównym narzędziem finansowym Unii Europejskiej, wspierającym zatrudnienie w państwach […]