Opublikowano przez

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej.

Stronę 2. i 3. wniosku należy wydrukować proporcjonalnie do liczby dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (np. 5 dzieci=5 egzemplarzy strony numer 2 i 5 egzemplarzy strony numer 3). Rodziny zastępcze dzieci uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych do wniosku powinny dołączyć aktualne zaświadczenie ze szkoły, że dziecko w roku szkolnym 2020/2021 będzie uczniem danej szkoły. […]