W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE DZIAŁA PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

W ramach interwencji kryzowej osoby pochodzące z terenu powiatu starogardzkiego mogą skorzystać z pomocy :

  • pracownika socjalnego,
  • radcy prawnego,
  • psychologa.

Poradnictwo świadczone w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie dotyczy sytuacji związanych z przemocą w rodzinie, alkoholizmem porady dotyczą także problemów opiekuńczo- wychowawczych. Osoby nie mogące poradzić sobie ze swoimi problemami w naszym Centrum otrzymają fachową pomoc i wsparcie.

  • Z porad pracownika socjalnego interesanci naszego Centrum mogą korzystać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu , czyli od 7.30 do 15.30 .
  • Z porady prawnika można skorzystać w czwartki w godzinach od 14.00 do 15.30, konieczna wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod numerem tel. 58 560-23-20 lub  w pokoju nr 10  ( sekretariat PCPR )
  • Z porady psychologa można skorzystać po wcześniejszym umówieniu wizyty pod numerem telefonu 58 560-23-20 lub w pokoju nr 10 ( sekretariat PCPR )

WAŻNE !!! Porady świadczone przez pracownika socjalnego, prawnika i psychologa są bezpłatne.