Opublikowano przez

Projekt EFS realizowany w PCPR w roku 2011

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dokument zwany Narodową Strategią Spójności, w którym określił własne priorytety i obszary wykorzystania Funduszy Europejskich (podobnie jak każde inne państwo członkowskie Unii Europejskiej w ramach wspólnotowego budżetu na lata 2007-2013). Narodowa Strategia Spójności realizowana jest w Polsce za pomocą sześciu programów pomocowych (operacyjnych). Projekt EFS realizowany w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie: […]

Opublikowano przez

Regulamin udzielania zwrotu kosztów dojazdu

 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2011 Dyrektora PCPR     REGULAMIN UDZIELANIA ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU NA SZKOLENIA ORGANIZOWANE W RAMACH PROJEKTU „STACJA- POMOC ROZWÓJ RADOŚĆ”   realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie współfinansowanego […]

Opublikowano przez

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w roku 2011

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w Projekcie „Stacja – Pomoc Rozwój Radość” realizowanym w roku 2011 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim §1. Informacje ogólne o projekcie Projekt pod tytułem “Stacja – Pomoc Rozwój Radość” realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej “PCPR”, z siedzibą przy ul. Paderewskiego 11, 83-200 Starogard Gdański, […]