Opublikowano przez

PODSUMOWANIE PROJEKTU 20.12.2012r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim jest realizatorem projektu „Stacja – Pomoc Rozwój Radość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnienie Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego […]

Zakończenie kursu języka angielskiego i kursu fotograficznego  – EFS 2012
Opublikowano przez

Zakończenie kursu języka angielskiego i kursu fotograficznego – EFS 2012

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim informuje, że dnia 30 listopada zakończyły się zajęcia kursu języka angielskiego, a dnia 5 grudnia zajęcia kursu fotograficznego. Oba kursy realizowane były w ramach projektu systemowego „Stacja – Pomoc Rozwój Radość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnienie Aktywnej […]

Zakończenie kursu komputerowego – EFS 2012
Opublikowano przez

Zakończenie kursu komputerowego – EFS 2012

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim w ramach realizacji projektu systemowego „Stacja – Pomoc Rozwój Radość” zorganizowało dla 20 uczestników kurs komputerowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kurs został zlecony Zakładowi Doskonalenia Zawodowego na podstawie ogłoszonego przetargu. Uczestnicy kursu komputerowego to wychowankowie rodzin zastępczych, młodzież będąca w trakcie usamodzielnienia […]