Opublikowano przez

PODSUMOWANIE PROJEKTU 20.12.2012r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim jest realizatorem projektu „Stacja – Pomoc Rozwój Radość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnienie Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego […]

Opublikowano przez

Ochrona danych osobowych – EFS 2012

Lista podmiotów, którym przekazano dane osobowe uczestników Projektu „Stacja – Pomoc Rozwój Radość” (tj. wykonawców zadań związanych z realizacją projektu w tym szkoleń, kursów, warsztatów itp. wyłonionych w ramach przetargów i zapytań ofertowych.     Dane osobowe uczestników przekazano niżej wymienionym podmiotom wykonującym zadania związane wyłącznie w celu udzieleniem wsparcia i realizacją Projektu „Stacja  – […]

Regulamin udzielania zwrotu kosztów dojazdu na lata 2012
Opublikowano przez

Regulamin udzielania zwrotu kosztów dojazdu na lata 2012

REGULAMIN UDZIELANIA ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU NA SZKOLENIA ORGANIZOWANE W RAMACH PROJEKTU „STACJA- POMOC ROZWÓJ RADOŚĆ” NA LATA 2012-2013   Działając w oparciu o § 3 ust. 7 Uchwały Nr 43/275/2012 Zarządu Powiatu Starogardzkiego z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia przystąpienia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja […]

Wyniki rekrutacji uczestników do projektu „Stacja-Pomoc Rozwój Radość” – ETAP II
Opublikowano przez

Wyniki rekrutacji uczestników do projektu „Stacja-Pomoc Rozwój Radość” – ETAP II

Wyniki rekrutacji uczestników do projektu „Stacja-Pomoc Rozwój Radość” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim w roku 2012 – ETAP II   Lista uczestników zakwalifikowanych na 2012 rok do projektu „Stacja – Pomoc Rozwój Radość” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim – ETAP II. Lista rezerwowa uczestników zakwalifikowanych na 2012 […]