Opublikowano przez
Posted in

REKRUTACJA 2021/2022 – SZKOŁA POLICEALNA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO OGŁASZA NABÓR NA KIERUNEK TECHNIK ADMINISTRACJI

Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Konstancinie-Jeziornie 05-510, ul. Gąsiorowskiego 12/14 tel. bezpośredni do szkoły: 22 754-71-75, fax 756-30-81, e-mail: szkola@ckr.pl, adres strony internetowej: www.ckr.pl, Ogłasza nabór na kierunek w placówce – technik administracji. Informacje do pobrania: Ulotka informacyjna Pełna treść informacji o przyjęciach do szkoły policealnej  

Opublikowano przez
Posted in

Kolejna edycja pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – rok 2021

PCPR informuje, że Powiat Starogardzki przystąpił w 2021 r. do kolejnej edycji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który skierowany jest do osób niepełnosprawnych z powiatu starogardzkiego. Moduły i obszary, które będą realizowane w roku 2021, to: MODUŁ I- likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową: Obszar A – […]

Opublikowano przez
Posted in

KOMUNIKAT z dnia 10.12.2020 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim informuje, że nabór wniosków w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” zakończył się 16 listopada 2020 r. Przywrócenie terminu było możliwe dla osób, które złożyły wniosek po 16 listopada 2020 r. lecz nie później, niż do 30 listopada 2020 […]

Opublikowano przez
Posted in

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim reprezentując Powiat Starogardzki przystąpiło do realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, […]