Opublikowano przez
Posted in

Komunikat z dnia 06.11.2020 r. – zmiany w „Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych” obowiązujących w Module III „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim informuje, że na posiedzeniu w dniu 30.10.2020 r. Zarząd PFRON dokonał zmiany w „Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych” obowiązujących w Module III „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Wprowadzone zmiany dotyczą w szczególności: Wydłużenia terminu składania przez osoby niepełnosprawne wniosków o […]

Opublikowano przez
Posted in

Program Aktywny Samorząd – informacja z dnia 18.08.2020 r.

PCPR informuje, że do 31 sierpnia 2020 roku przyjmowane są wnioski w Module I w ramach programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który skierowany jest do osób niepełnosprawnych z powiatu starogardzkiego. MODUŁ I- likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową: Obszar A – likwidacja bariery transportowej Zadanie 1 – pomoc […]

Opublikowano przez
Posted in

Informacja z dnia 17.06.2020 r. – „Aktywny Samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie gdańskim informuje, że nadal przyjmujemy wnioski w ramach  pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który skierowany jest do osób niepełnosprawnych z powiatu starogardzkiego. Moduły i obszary, które są realizowane w roku 2020, to: MODUŁ I- likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową: Obszar […]

Opublikowano przez
Posted in

KOMUNIKAT z dnia 17.06.2020 r. – dofinansowanie z PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim informuje, że na bieżąco przyjmujemy wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, turnusu rehabilitacyjnego, likwidacji barier funkcjonalnych oraz sprzętu rehabilitacyjnego. Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu (SOW) System Obsługi Wsparcia sow.pfron.org.pl w przypadku wniosków […]