Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim informuje, że od 01.08.2017 r. rozpoczęliśmy nabór wniosków w Module II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym pilotażowego programu pn. „Aktywny Samorząd”. Wnioski w Module I przyjmowane będą do 30.08.2017 r.

Zachęcamy wszystkie osoby niepełnosprawne zamieszkujące w Powiecie starogardzkim, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności znacznym lub umiarkowanym do składania  wniosków w ramach w/w programu.

Więcej informacji można znaleźć w zakładce „Aktywny Samorząd”.