Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim informuje, że na posiedzeniu w dniu 30.10.2020 r. Zarząd PFRON dokonał zmiany w „Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych” obowiązujących w Module III „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Wprowadzone zmiany dotyczą w szczególności:

  1. Wydłużenia terminu składania przez osoby niepełnosprawne wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu III z dnia 15 października 2020 r. na dzień 16 listopada 2020 r.
  2. Wydłużenie okresu na jaki może być przyznane dofinansowanie Beneficjentom świadczenie z 3 miesięcy do 5 miesięcy, jeżeli w okresie od dnia 9 marca 2020 r. do dnia 16 listopada 2020 r. utraciły na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi możliwość korzystania  z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych).

Wnioski należy składać drogą elektroniczną przez System Obsługi Wsparcia (SOW).

 Link  do strony:  https://sow.pfron.org.pl