Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim informuje, że nabór wniosków w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” zakończył się 16 listopada 2020 r.

Przywrócenie terminu było możliwe dla osób, które złożyły wniosek po 16 listopada 2020 r. lecz nie później, niż do 30 listopada 2020 r. i otrzymały decyzję odmowną.

PCPR nie przyjmuje wniosków w w/w programie.