Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim informuje, że na bieżąco przyjmujemy wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, turnusu rehabilitacyjnego, likwidacji barier funkcjonalnych oraz sprzętu rehabilitacyjnego.

Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu (SOW) System Obsługi Wsparcia sow.pfron.org.pl w przypadku wniosków na turnus rehabilitacyjny, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzętu rehabilitacyjnego (można złożyć również w wersji papierowej).

 Pozostałe wnioski przyjmujemy tylko w wersji papierowej.

Warunkiem złożenia wniosku za pośrednictwem systemu SOW jest posiadanie podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.